Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Över 100 000 euro till Åbo Akademi från Finska kulturfonden

Finska kulturfonden beviljar stipendier värda totalt 114 500 euro till forskning vid Åbo Akademi.

D.Sc. (Tech) Pascale-Louise Blyth beviljas 32 500 euro för postdoktorandforskning om experters roll i att skapa en framtid inom hållbar och rättvis rörlighet.

M.A. Milka Njoroge beviljas ett doktorandstipendium på 26 000 euro för forskning i den svarta kroppens mänsklighet och visualitet i Meeri Koutaniemis fotografier. Det här är ett stipendium för det första året av ett sammanlagt tvåårigt stipendium.

FM Mayank Modi beviljas ett doktorandstipendium på 26 000 euro för forskning gällande vimentinets roll i att omforma bindvävsstruktur. Det här är ett stipendium för det första året av ett sammanlagt tvåårigt stipendium.

Ph.D. Gabriel Salierno beviljas ett stipendium på 30 000 euro för för energiteknisk forskning kring etanolproduktion ur lignocellulosa vid bioraffinaderier. Det här är ett stipendium för det första året av ett sammanlagt tvåårigt stipendium.

Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning är minoritetsforskning, teknologier för en hållbar framtid, lösningar för hälsa och havet. Klicka här för att läsa mera om vår forskning.