Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder flera nyheter i höst

Anmälan till höstens kurser vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) öppnar den 8 augusti. Ett mångsidigt utbud på närmare 300 kurser i drygt 45 universitetsämnen erbjuds läsåret 2022–2023.

De flesta av Öppna universitetets kurser är nätkurser, vilket innebär att man kan delta i dem oberoende av var man bor. När man avlägger kurser vid Öpu är man inte inskriven vid universitetet och för de flesta kurser finns heller inga förhandskrav. Det kostar 50 euro/termin att studera vid Öpu, för studerande på andra stadiet är det gratis. Öppna universitetet är öppet för alla!

Från nederländska till dramapedagogik

Nyheter i årets kursutbud är bland annat en språkkurs i nederländska, kursen på 5 sp går på engelska, liksom också kursen Nordic history, 5 sp.

En intressant nyhet är också kursen Från lera till keramik i en vedeldad brännugn, 5 sp. Den tvåspråkiga kursen (svenska/engelska) är tvärvetenskaplig men hör till ämnet kemi- och processteknik. Under en serie seminarier granskas lera, mineral, glasyrer och förbränning ur flera olika vetenskapliga synvinklar – och även konstnärens. Alla kursdeltagare planerar föremål de vill tillverka och glasera och sedan träffas man och bränner i en vedeldad ugn i Korois i Åbo. Efter bränningen analyserar man och har en del efterarbete. Seminarierna arrangeras som hybrid, det vill säga man kan delta fysiskt eller på distans.

Till Öpus nyheter hör också kurser i ämnet arbetshälsa och hållbart arbetsliv, samt i gerontologisk vård. Kurserna i arbetshälsa är inriktade på hållbar arbetshälsa ur olika synvinklar och hur också arbetslivet kan stödja hälsan. Gerontologikurserna, som riktar in sig på vården av äldre, samt konst och kultur i äldrevården, hör till de få kurser som har förkunskapskrav, nämligen grundexamen inom vård eller motsvarande. Det är också nypremiär för ämnet dramapedagogik.

Alternativ väg till examensstudier

I höst erbjuds också en helt ny s.k. Öpuled, det vill säga en alternativ väg till examensstudier vid Åbo Akademi, nämligen Öpuleden till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Det finns Öpuleder till 17 av Åbo Akademis utbildningslinjer. Öpuleden är ett bra alternativ för den som inte kommit in på önskad studieplats eller för den som vill prova på universitetsstudier innan ansökan.

Anmälan till höstterminens kurser öppnas 8.8.2022, och för vårterminens kurser 21.11.2022.

Hela kursutbudet finns på adressen: abo.fi/opu
Anmälan görs på adressen: abo.fi/opu-anmalan
Mera information om Öpulederna: abo.fi/opuleden

För mera information, vänligen kontakta:

Majlen Saarinen, utbildningschef vid Öppna universitetet
Tel. 046 920 2598
E-post: majlen.saarinen@abo.fi