Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi har avslutat lyckad medelinsamling

Åbo Akademis medelinsamlingskampanj överträffade förväntningarna. Av den riktade finansieringen var de största mottagarna utbildningsområdena pedagogik, naturvetenskaper, humaniora och teknik.

Åbo Akademi samlade in drygt 6,4 miljoner euro under den medelinsamlingskampanj som pågått sedan den 15 juni 2020. Summan överskred tydligt målsättningen, som med tanke på världsläget de senaste åren sattes till fem miljoner euro. Statens motfinansieringskampanj till universiteten avslutades den 30 juni 2022.

Under kampanjen har det varit möjligt att rikta donationer på minst 10 000 euro till olika utbildningsområden. Den största andelen av donationerna riktades till pedagogik och lärarutbildning (26 procent), naturvetenskaper (16 procent), humanistiska vetenskaper (15 procent) och teknik (12 procent).

– Donationerna har främst riktats till områden som är centrala för Åbo Akademis lagstadgade uppgift, områden inom vilka vi kanske är ensamma om att utbilda på svenska i Finland, säger Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt.

– En stor andel är också riktade till naturvetenskaper och teknik, vilket visar att donatorerna anser att Åbo Akademi gör en viktig insats i arbetet för den gröna omställningen.

Bland de största företagsdonatorerna fanns Neste, Metsä Group och OP-gruppen. De största stiftelsedonationerna kom från Svenska kulturfonden, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Sigrid Juselius Stiftelse och Teknologiindustrin r.f.

Sammanlagt kommer närmare 90 procent av donationerna från stiftelser.

– Vi vill tacka alla våra donatorer för det förtroende de visat oss och för att de vill stärka Åbo Akademi. Jag vill särskilt lyfta fram stiftelserna, vars betydelse för de finländska universitetens fortsatta utveckling är betydande, säger Lindfelt.

Detta var den tredje statliga motfinansieringskampanjen sedan den första år 2009–2011. Medelinsamling har sedermera blivit en del av universitetens vardag. Åbo Akademi arbetar just nu vidare på att samla donationer till sina fyra forskningsprofiler: Havet, Lösningar för hälsa, Minoritetsforskning och Teknologier för en hållbar framtid.

De som donerat till Åbo Akademi under kampanjen finns listade på adressen https://www.abo.fi/statens-motfinansieringskampanj-2020-2022/

 

Mera information:
Mikael Lindfelt
Åbo Akademis rektor
Tfn: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi