Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Öppet webbinarium om Åbo samtalar-projektet

Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och ville höra invånarnas övervägda åsikter angående trafiklösningar i centrum: Vad tänker Åboborna om utvecklandet av trafiken i centrum? På vilket sätt ändras invånarnas åsikter om de har möjligheten att grundligt läsa sig in på ämnet och diskutera med andra stadsbor?

I forskningsprojektet ”Åbo samtalar” undersöktes hur deltagandet i medborgarpanelen påverkade deltagarnas åsikter.

Projektet kartlade invånarnas åsikter genom en enkät som skickades ut till 12 000 slumpmässigt utvalda Åbobor. Bland dem som svarade på enkäten valdes sedan 172 deltagare till en medborgarpanel. Under medborgarpanelen fick deltagarna objektiv information om hur trafiken kan utvecklas i centrum. Därefter fick de diskutera med andra i en smågrupp på nätet.

Forskningsprojektets resultat presenteras nu i ett öppet webbinarium 28 maj kl. 12.00–13.00. Deltagandet kräver ingen förhandsanmälan. Länken till webbinariet och mer information om forskningsprojektet hittar du på: www.abo.fi/fi/turkukeskustelee.

Forskningsprojektets genomfördes av forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Forskningsprojektet finansieras av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Resultaten från Åbo samtalar-projektet ges stadsfullmäktige för kännedom inför behandlingen av generalplanen under 2020.

Tilläggsinformation:

Maija Jäske, forskardoktor
Institutet för samhällsforskning Samforsk, Åbo Akademi
maija.jaske@abo.fi, tel. 0400 864830