Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Nytt verktyg befrämjar hållbarhet inom småbarnspedagogiken

 

Det finns ett nytt verktyg som ska hjälpa personalen inom småbarnspedagogiken att lägga grunden för ett hållbart levnadssätt hos barn. Verktyget PROSUS är resultatet av ett unikt samarbete mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet och det första i sitt slag för finländsk småbarnspedagogik.

Hur kan man stärka dialogen med barnen och samtidigt se till att de får kunskap om hållbarhetsfrågor och goda förutsättningar att utveckla en hållbar livsstil? Det här har projektgruppen bakom verktyget PROSUS, Promoting sustainability in Early Childhood Education and Care, som nu lanserats på webben, forskat på.

– Det enkla svaret är att barn aktivt får vara med i planering, förverkligande och utvärdering av den verksamhet som befrämjar hållbarheten på daghemmet. Barns sätt att uppfatta hållbar livsstil och deras sätt att skapa mening utgör ett viktigt inslag i vårt arbete med att befrämja hållbarhet inom småbarnspedagogiken. Hållbarhet är ett viktigt och delvis nytt område när det gäller utbildningen av de yngre barnen och vårt verktyg stöder dessutom personalens kompetensutveckling genom en kollegial lärandeprocess, säger Ann-Christin Furu, projektledare vid Åbo Akademi.

Projektteamet har gjort en omarbetning av av den internationella branschorganisationens Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP) skala för hållbarhet inom småbarnspedagogik och anpassat den efter finländska styrdokument och ny forskning och teori inom området. Omarbetningen har skett i samråd med personal på daghem, förskolor och sakkunniga inom området. Verktyget kan nu användas för att kartlägga verksamhetens praktiska och pedagogiska närmandesätt i arbetet för hållbarhet inom småbarnspedagogiken i Finland, och till lika som stöd för kollegialt utvecklingsarbete.

– Hur kan vi garantera att lärmiljöerna stärker barnets vilja att utveckla kunskaper och färdigheter att agera för en hållbar framtid? Med hjälp av PROSUS-verktyget kan personalen kartlägga sitt hållbarhetsrelaterade arbete och på det sättet förbättra både den kollegiala reflektionen och diskussionen, säger Satu Valkonen, projektledare vid Helsingfors universitet.

Forskarteamet gjorde under perioden 2019-2020 pilotstudier av verktyget med cirka 50 team på både svenska och finska inom småbarnspedagogiken i olika delar av Finland och fick in fin respons. Verktyget som publicerats digitalt och kan användas fritt av småbarnspedagogiska verksamheter runtom i landet. Det kommer även att användas inom utbildningen och fortbildningen av personalen och på Åbo Akademis övningsdaghem.

Verktyget PROSUS finns tillgängligt på adressen:  https://blogs2.abo.fi/prosus-projektet/the-tool/prosus-pa-svenska/

 

Mera information:

Ann-Chrsitin Furu, projektledare vid Åbo Akademi
E-post: christin.furu@abo.fi
Telefon: 050 3291862

Satu Valkonen, projektledare vid Helsingfors universitet
E-post: satu.m.valkonen@helsinki.fi
Telefon: 050 3114385