Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

En samling mnniskor uppradade för foto.
Expertgruppen som i början av april samlades vid Blavatnik School of Government vid Oxford University för att validera anti-korruptionsmodulerna.

14 nya undervisningsmoduler hjälper bekämpa korruption globalt

Korruption är ett av de allvarligaste globala hoten i vår tid. Den har en katastrofal effekt på ekonomin och miljön och kopplar starkt till demokratins kris, samt ökad ojämlikhet. En förutsättning för så kallad good governance (rättvist och etiskt beslutsfattande) är frånvaron av korruption och en beslutsamhet att kämpa emot den också när samhället och beslutsfattandet krackelerar.

En komponent i FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås (UNODC) globala program för att implementera Doha-deklarationen, är det så kallade Education for Justice (E4J)-initiativet. Inom E4J utvecklar man bland annat en serie av anti-korruptions-moduler för universitet. Föreläsare kan använda modulerna som bas för undervisning vid universitet och akademiska institutioner världen över. Över 600 akademiker från 400 länder har deltagit i att utveckla modulerna.

Utöver anti-korruption har E4J också utvecklat moduler kring brottsförebyggande verksamhet, kriminalpolitik, organiserad brottslighet, trafficking, skjutvapen, cyberbrottslighet och en hel del annat. Modulerna har öppen källkod och kommer att finnas tillgängliga utan kostnad. De kan användas endera fristående eller som en del av den egna undervisningen.

En expertgrupp samlades i början av april 2019 vid Blavatnik School of Government vid Oxford University för att validera dessa anti-korruptionsmoduler. Under tre dagar kvalitetskontrollerade experterna inom korruptionsutbildning och -forskning modulerna och diskuterade hur de kan komma till nytta inom såväl grundstudier som i forskarutbildningen, och dessutom funderade man på uppföljande åtgärder.

Catharina Groop, vicedirektör vid Centret för livslångt lärande, är medlem i expertgruppen som formulerat och validerade modulerna. Hon var på plats i Oxford och säger att konsensus rådde kring den viktiga funktion som dessa undervisningsmoduler fyller.

– Det sätts endast lite resurser på korruptionsundervisning. Föreläsarna behöver hjälpmedel som stöder detta arbete, modulerna kommer alltså mycket väl till pass. Målgruppen kunde också breddas utöver den akademiska världen, säger Groop.

Expertgruppen hoppas kunna få till stånd en helt ny korruptionsmedvetenhet och ändra attityder mot korruption.

De 14 modulerna publiceras under 2019 på adressen: https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/anti-corruption.html.

 

Läs mera om expertgruppens möte: UNODC’s anti-corruption modules validated at Oxford University.
Läs mera om Catharina Groops och universitetens antikorruptionsarbete i CLLsius 4/2018.