Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fyra nya gruppledare för InFLAMES-teamet vid Åbo Akademi

Eleanor Coffey, Annika Meinander, Diana Toivola och Hongbo Zhang är nya gruppledare för Åbo Akademis team inom flaggskeppet InFLAMES.

Inom flaggskeppet InFLAMES strävar man efter att identifiera nya mål för medicinsk behandling och utveckla läkemedel i samarbete med företag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. InFLAMES främjar också diagnostik så att varje patient ska kunna få skräddarsydd behandling. Gruppledarna stärker flaggskeppet med sin expertis inom inflammatorisk signalering och sjukdomsmodeller, immunterapi och nanomedicin samt toppmoderna avbildningsmodaliteter. Nu har styrgruppen för InFLAMES utsett nya gruppledare.

 

Eleanor Coffey

Dr. Eleanor Coffey är forskningsledare vid Åbo Akademi och biträdande direktör för bioteknikcentret Turku Bioscience. Coffeys grupps arbete inom flaggskeppet undersöker relevansen av inflammatoriska signaler i blodet för patologiska händelser i hjärnan. Forskningen görs i förhållande till Parkinsons sjukdom och till psykisk sjukdom i samband med COVID-19-infektion.

 

Annika Meinander

Dr. Annika Meinander är universitetslektor, ämnesansvarig för biokemi och cellbiologi vid Åbo Akademi och gruppledare vid Inflammatoriska signallabbet. Hennes forskargrupp utvecklar verktyg för att upptäcka specifika ubiquitin-modifieringar och undersöker hur förändringar i och konsekvenser av ubiquitin-modifieringar utvecklas under inflammation och cellstress.

 

Diana Toivola

Dr. Diana Toivola är docent i cellbiologi vid Åbo Akademi, ansvarig för universitetets magisterprogram i biomedicinsk bildbehandling (BIMA) och gruppledare för Epitelbiologiska laboratoriet. Hennes forskargrupp identifierar molekylära mekanismer som bidrar till epitelhälsan som störs vid inflammatoriska tarmsjukdomar och typ-1-diabetes.

 

Hongbo Zhang

Dr. Hongbo Zhang är biträdande professor (tenure-track) inom profileringsområdet Lösningar för Hälsa, Finlands akademiforskare och gruppledare för den multidisciplinära forskningsgruppen för funktionella material för medicin. Hans grupp förenar omkring 20 forskare som tillsammans kombinerar fysik, materialvetenskap, syntetisk organisk kemi och teknik med biologi och medicin i sitt arbete med att utveckla smarta lösningar för hälsa.

 

Det här är första gången Åbo Akademi är del av ett flaggskeppsprogram. Projektet utförs gemensamt av Åbo Akademi och Åbo universitet, som sedan flera år tillbaka samarbetat inom forskningsprofilen Lösningar för hälsa.