Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny styrelse vid Åbo Akademi – nya externa styrelsemedlemmar är Gunvor Kronman och Dag Wallgren 

Åbo Akademis universitetskollegium har fastställt en ny styrelse för perioden 2023–2024. Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Sex av styrelsens totalt tio medlemmar representerar universitetet och fyra är externa medlemmar. 

Vid sitt möte den 16 november 2022 valde universitetskollegiet två nya externa styrelsemedlemmar: Gunvor Kronman och Dag Wallgren. 

Gunvor Kronman

Gunvor Kronman (f. 1963) är vd för Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland samt direktör för Kulturfonden för Sverige och Finland. Hon är styrelseordförande bland annat för Konstsamfundet, Plan International och smyckesföretaget Kalevala Koru samt styrelseledamot i bland annat Mälardalens högskola i Sverige och i tankesmedjan RAND.  

Dag Wallgren

Dag Wallgren (f. 1961) är tidigare vd för Svenska litteratursällskapet där han också varit finansdirektör. Wallgren har bland annat också arbetat som verkställande direktör vid placeringsbolaget Kelonia och hållit en rad betydande förtroendeuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Aktia.  

Som externa styrelsemedlemmar fortsätter företagsledaren Peter Essen och företagsledaren Anna Lindén. Growth Marketing Manager Yacine Samb samt kansler emeritus, rektor emeritus Thomas Wilhelmsson ställer inte upp för omval. 

– Jag vill rikta ett stort tack till Yacine och Thomas för deras engagemang. Thomas Wilhelmsson har lett styrelsen i hela fem år, i en tid av betydande omställningar vid Åbo Akademi, och hans arbete har präglats av ansvar och kunnande. Samtidigt vill jag varmt välkomna Dag Wallgren och Gunvor Kronman. De kommer att bidra med nya perspektiv och erfarenheter som kommer att gynna den strategiska utvecklingen av Åbo Akademi, säger universitetskollegiets ordförande Ronald Österbacka. 

Åbo Akademis professorer representeras i den nya styrelsen av Ria Heilä-Ylikallio, professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning och Kim Wikström, professor i industriell ekonomi. 

I kategorin forskare, lärare och övrig personal valdes Janne Elo, universitetslektor i pedagogik och Dan Holm, projektledare. Studenterna representeras av Fanny Jonasson som studerar till rättsnotarie och Erik Östman som studerar kemiteknik. 

Styrelsen utser ordförande vid sitt konstituerande möte i januari. 

För mera information, kontakta:

Ronald Österbacka, universitetskollegiets ordförande, professor i fysik
tfn: +358 50 409 6423
e-post: ronald.osterbacka@abo.fi