Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny kunskap om depressioners biologi

En ny studie identifierar den mekanism som ligger bakom att nervcellernas synapser drar sig tillbaka under stress. Studien leddes av Eleanor Coffey vid Åbo biovetenskapscentrum.

Synapser är små utskott som möjliggör elektrokemisk kommunikation mellan nervceller. När hjärnan utsätts för långvarig stress drar sig synapserna tillbaka. Det här förorsakar i sin tur störningar i hjärnans nätverk som förorsakar depressioner.

Patrik Hollós, post doc-forskare vid Åbo biovetenskapscentrum, bromsade uttryckligen i synapserna upp aktiviteten hos ett protein som heter JNK genom att använda ljus, en metod som kallas optogenetik.

– Genom att använda en ljusstråle för att hämma JNK-proteinets aktivitet förhindrade vi att synapserna krympte som ett svar på stress. Närmare bestämt blockerades internaliseringen av AMPA-receptorn, vilket är ett av de första skedena i att synapsen håller på att tyna bort, säger Hollós.

Forskarna fann också att ketamin, ett läkemedel som nyligen tagits i bruk för behandling av depression, hämmade JNK:s funktion och därmed förhindrade att synapserna drog sig tillbaka.

– Resultaten visar att JNK verkar som en stressensor i synapserna. När den aktiveras förorsakar den en snabb nedmontering av de synaptiska strukturerna, varpå följer att synapserna snabbt drar sig tillbaka. Om man vänder på det betyder det att ett hämmande av JNK-proteinet hjälper synapserna klara av långvarig stress, säger forskningsledare Eleanor Coffey.

Forskningsresultaten bidrar till förståelsen av hur stress skadar synapser och ger en fingervisning om hur processen kunde förhindras med nya precisionsläkemedel.

Forskningen utfördes vid det för Åbo Akademi och Åbo universitet gemensamma Åbo biovetenskapscentrum. Resultaten har publicerats som research highlight-artikel i tidskriften eNeuro, som ges ut av Society for Neuroscience: https://doi.org/10.1523/ENEURO.0303-19.2019

 

Mikroskopbild av JNK-proteinet.
När man blockerar att JNK-proteinets aktiveras i synapserna förhindrar man att de drar sig tillbaka. Bilden visar hur strukturproteinet aktin ”fryser till” när proteinet JNK i synapsen hämmas med en ljusstråle. Detta är del av en räcka molekylära händelser som JNK initierar för att destabilisera synapserna.

 

 

Mera information:

Eleanor Coffey
Forskningsledare vid Åbo biovetenskapscentrum
Tfn: +358 40 182 2424
E-post: eleanor.coffey@bioscience.fi