Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Coffey labs arbete mot Parkinsons får finansiering av Michael J. Fox Foundation

Forskningsgruppen Coffey lab vid Åbo bioteknikcentrum har erhållit 360 000 dollar från stiftelsen Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research för att förbättra patientdiagnos och -kontroll i samband med Parkinsons sjukdom. Gruppen leds av Eleanor Coffey, forskningschef vid Åbo Akademi.

Den finansierade forskningen bygger vidare på laboratoriets tidigare arbete, inom vilket man upptäckt att LRRK2 – ett kinas som spelar en central roll i ärftlig och icke-ärftlig Parkinson – kontrollerar det cellulära maskineri som ansvarar för att translatera genetisk kod till proteiner. Detta maskineri kallas ribosom.

– Vi märkte att ribosomernas produktion av nya proteiner var lägre i gnagarmodeller av Parkinsons sjukdom, i hudprover tagna av patienter med icke-ärftlig Parkinson och hos de som bär en specifik mutation i LRRK2, säger Coffey.

– Med finansieringen ska vi söka efter sjukdomsspecifika kännetecken på störningar i ribosomfunktionen i blodprover från patienter. Att visa på proteinmönster som är tydliga markörer för Parkinsons sjukdom och framför allt sjukdomsutveckling, gör det möjligt att slå fast diagnos och spridning. De identifierade proteinerna kan också ge användbar information om sjukdomsmekanismerna.

Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research stöder forskning ämnad att förändra och definiera Parkinsons sjukdom. Åbo bioteknikcentrum är en gemensam enhet för Åbo universitet och Åbo Akademi, som erhåller avancerad teknologi och expertis åt akademiska och industriella forskare. Det finansierade arbetet utförs i samarbete med professor Peter James vid Lunds universitet och doktor Valtteri Kaasinen vid Åbo universitetscentralsjukhus.