Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen opettajapulaa helpotetaan monimuotokoulutuksella

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti pulaa, ja monilla alueilla tilanne on jopa kriittinen. Avoinna oleviin tehtäviin on vaikea löytää päteviä hakijoita, ja tehtävissä työskentelee satoja epäpäteviä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa on parhaillaan avoinna useita satoja työpaikkoja. Pulaa helpotetaan varhaiskasvatuksen opettajien valtakunnallisella monimuotokoulutuksella, joka alkaa syksyllä 2021.

Vuonna 2030 uudistuva päiväkodin henkilöstömitoitus lisää varhaiskasvatuksen opettajapulaa entisestään. Uuden mitoituksen mukaan kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla on oltava vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Työvoimapulaan vastataan koulutuksella. Vuosina 2018–2021 varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen aloituspaikkoja lisättiin tuhannella. Uusimpana alkaa syksyllä 2021 varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnallinen monimuotokoulutus. Opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon monimuotototeutuksena, jossa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut tai työssäoppimisjaksot. Uusi monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun osittain varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella.

Monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.–31.3.2021 Opintopolku.fi-palvelussa. Valintaperusteet vahvistetaan syksyn 2020 aikana. Hakua varten ehtii vielä suorittaa alan perusopintoja, sillä useat avoimet yliopistot järjestävät kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopintoja, joihin ilmoittautumisaika on parhaillaan meneillään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutushankkeelle 3,2 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen tukea. Koulutusta koordinoi Oulun yliopisto ja sen toteutuksessa ja suunnittelussa ovat mukana kaikki muut Suomessa varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta tuottavat yliopistot: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Koulutushanke verkossa: www.tuhatplus.fi