Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nästan tusen vill studera för att bli lärare inom småbarnspedagogik

Intresset för att bli lärare inom småbarnspedagogik är stort, det visar högskolornas gemensamma ansökan i mars 2021. Närmare 1000 personer konkurrerade om drygt 200 studieplatser inom flerformsutbildningen 1000+ för lärare inom småbarnspedagogik, ett projekt där sju universitet deltar.

Utbildningen startar hösten 2021 med totalt 218 startplatser, varav 40 vid Åbo Akademi. Målet med den tvärvetenskapliga flerformsutbildningen är att göra det möjligt för den som redan arbetar inom småbarnspedagogik att avlägga kandidatexamen vid sidan av jobbet, och att även göra det här möjligt för dem som inte bor på en universitetsort.

– Mängden ansökningar nationellt, 916 totalt, i förhållande till startplatsernas antal visar på ett klart behov av motsvarande projekt också i framtiden, säger Anna Buss, projektledare för Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK 1000+, vid Åbo Akademi.

Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng och utbildningen beräknas ta ungefär två och ett halvt år att genomföra. Avlagd examen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och i förskolan.

– I vår utbildning utnyttjas såväl närundervisning, nätundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter där den studerande får uppgifter som utförs på den egna arbetsplatsen på daghem eller under praktikperioder i barngrupp. En viktig del av studierna är kurser som utvecklar förmågan till analytiskt och kritiskt tänkande och som ger yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom småbarnsfostran och förskoleundervisning. Till studierna hör även handledda praktikperioder, säger Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.

Projektet Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och koordineras av Uleåborgs universitet. De andra universiteteten som deltar är Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet. Åbo Akademi har fått ytterligare finansiering för tilläggsplatser av Undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlund och Svenska kulturfonden.

Ansökningssiffror per universitet: https://tuhatplus.fi/hakutilastoja-kevat-2021/

 

Mera information:

Anna Buss, projektledare vid Åbo Akademi
E-post: anna.buss@abo.fi
Telefon:  +358 50 349 2996