Skriv här det du söker efter!

Nästan en miljon till internationellt projekt inom vårdvetenskap 

Nästan en miljon till internationellt projekt inom vårdvetenskap 

Nästan en miljon till internationellt projekt inom vårdvetenskap 

EU-projektet AccelEd där Åbo Akademi är partner har beviljats finansiering. Projektet på ska utveckla standarden på magisterutbildningarna inom vårdvetenskap i Kazakstan samtidigt som projektparterna startar en doktorsutbildning inom området.  

Beslutet om summan på knappt en miljon euro (999,764 euro) kommer från EU programmet Capacity building for higher education inom Erasmus+.  

 – Åbo Akademis del i projektet blir bland annat att bidra med att erbjuda blivande doktorer i vårdvetenskap från Kazakstan två forskarkurser. Vår roll blir också att stöda den akademiska personalens forskningskompetens och kunskaper i vårdvetenskap, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid fakulteteten för pedagogik och välfärdsstudier 

 Man förväntar sig att resultatet av projektet blir en höjning av standarden och kompetensnivån inom vårdvetenskapen. Det här ska i sin tur påverka kvaliteten på såväl utbildning som det sätt man konkret utövar av olika vårdyrken i Kazakstan 

AccelEd är en fortsättning på projektet ProInCa där bland andra professor Fagerström och lärare från Jyväskylä yrkeshögskola utvecklade Kazakstans första doktorsprogram i vårdvetenskap tillsammans med professorer i medicin och folkhälsovetenskap från sex universitet i Kazakstan. 

 Det är Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) som koordinerar projektetÖvriga partner är Astana Medical University (AMU), Åbo AkademiJyväskylä yrkeshögskola (JAMK), NPJSC Kazakh National Medical University after Asfendyiarov (KNMU), Karaganda Medical University (KNMU), Nazarbayev University (NU), Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan (MoH), Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (MoEdSoch South Kazakhstan Medical Academy (SKMA).  

Projekttiden är oktober 2020 fram till oktober 2023.  

 

Mera information:  

Lisbeth Fagerström
Professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi 
E-post: lisbeth.fagerstrom@abo.fi
Tfn: +358 6 324 7170