Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Åbo Akademi får miljondonation för att inrätta professur i gerontologi

Åbo Akademi inbjuder till pressinfo med anledning av att Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet finansierar inrättandet av en ny professur i gerontologisk vård vid Åbo Akademi. 

Resursbrist och brist på kompetent personal inom äldreomsorgen är en stor utmaning i Finland i dag. Satsningen på en professur i gerontologi bidrar till att dels utveckla kunskaps- och forskningsområdet, dels höja kvaliteten på äldreomsorgen. 

Tid: Onsdag 26.6 kl. 10–11 

Plats: Konsistoriesalen, Åbo Akademis huvudbyggnad (2 vån)Domkyrkotorget 3, Åbo 

På plats är bl.a. Åbo Akademis rektor Mikko Hupa, Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi samt representanter för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. 

Varmt välkomna!