Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi inrättar två nya magisterprogram i Vasa

På sitt första möte för hösten beslöt styrelsen för Åbo Akademi att inrätta två nya magisterprogram i Vasa.

De två nya magisterprogram som styrelsen på basen av fakulteternas framställning beslöt inrätta är Master’s Degree Programme in Advanced Practice Nursing (APN) och Magisterprogram i informationsteknologi.

Programmet inom hälsovetenskaper har en inriktning på klinisk vårdvetenskap. Det är ett nytt engelskspråkigt program omfattande 120 studiepoäng vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa. Som utexaminerad från programmet tituleras man Master of Health Science.

Ett magisterprogram omfattande 120 studiepoäng i informationsteknologi med inriktning datateknik inleds också i Vasa. Med programmet inleds ett nytt ansökningsmål inom den redan befintliga utbildningslinjen informationsteknik där två huvudämnen ingår: datateknik och datavetenskap.

Programmen i Vasa inleds hösten 2021.

För ytterligare information:
Mikael Lindfelt, prorektor vid Åbo Akademi
Tfn: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi