Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finska kulturfonden beviljar sex stipendier värda totalt 139 000 euro till forskning vid Åbo Akademi.

Psyk.kand. Veera Snellman får 13.000 euro för sitt avhandlingsarbete med att utvärdera polisens förhör med barn.

M.Sc. Ida Alanko beviljas ett doktorandstipendium om 22.000 euro för att slutföra sin avhandling om virulensfaktorer hos Staphylococcus aureus.

FM. Anni Eklund beviljas ett doktorandstipendium om 26.000 euro för sin avhandling där hon undersöker en bioelektronisk anordning för aktivering och styrning av enskilda celler. Anslaget är för det första året av en tvåårig finansiering.

Lic. Biol. Alejandro Da Silva beviljas ett doktorandstipendium om 26.000 euro för sitt avhandlingsarbete om molekylära mekanismer som länkar celladhesion och transkription.

DI Mouad Hachhach beviljas ett doktorandstipendium om 26.000 euro för sitt arbete om utveckling av ny teknik för förädling av skogsbaserade resurser. Anslaget är för det första året av ett treårigt stipendium.

M.Sc. Hamed Ahmadinia beviljas ett doktorandstipendium om 26.000 euro för sin forskning om invandrares och asylsökandes sökbeteende då det gäller hälsoinformation.

Åbo Akademis profilområden inom forskning är havet, minoritetsforskning, teknologier för en hållbar framtid samt lösningar för hälsa. Klicka här för att läsa mera om vår forskning.