Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Över 70 000 euro till Åbo Akademi från Finska Kulturfonden

Finska kulturfonden beviljar stipendier värda totalt 78 000 euro till forskning vid Åbo Akademi.

FD Jenny Joutsen beviljas 30 000 euro för postdoktorandforskning som undersöker rollen av värmechockfaktor 2 (HSF2) i glatta muskelcellers differentiering.

FM Daniel Antfolk beviljas ett doktorandstipendium på 6 000 euro för att undersöka hur Notch-signaleringen regleras under blodkärlsbildning.

TkD Emil Vainio beviljas 30 000 euro för forskning i energieffektivitet och lågtemperaturkorrosion vid bioenergiproduktion.

M.Sc. Polytimi Dimitriou beviljas 12 000 euro för forskning i utnyttjandet i olika proteintillämpningar av proteinveckningsstrukturer från alfa/beta-hydrolaser.