Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Minnesträningens effekter bygger på strategier

Forskare från Åbo Akademi och Umeå universitet har för första gången fått klart bevis på strategiernas betydelse i minnesträning. Träning leder till anammandet av olika minnesstrategier för uppgiften i fråga som sedan påverkar träningens utfall.

Denna strategiutveckling kan också förklara varför minnesträningens effekter är så begränsade. Man blir vanligtvis bättre endast på de uppgifter som liknar mycket den uppgift man övat med – träningen har gett redskap att hantera just denna uppgiftstyp men inte annat.

En nyligen publicerad studie belyser arbetsminnesträningens bakomliggande mekanismer som länge varit okända. Den förkastar den ursprungliga tanken att repetitiv datoriserad träning kan öka arbetsminnets kapacitet. Arbetsminnesträningen bör snarare ses som inlärning av en färdighet där anammandet av uppgiftsspecifika strategier spelar en viktig roll. Hundratals kommersiella träningsprogram som lovar minnesrelaterade förbättringar finns i dag tillgängliga för allmänheten, men tyvärr brukar träningseffekterna inte sträcka sig längre än till liknande uppgifter som man tränat på.

I studien deltog 258 vuxna individer som randomiserades till tre grupper. Två av grupperna utförde en fyra veckor lång arbetsminnesträningsperiod under vilken deltagarna genomförde 3 x 30 minuters träningssessioner per vecka med en datoriserad arbetsminnesuppgift som krävde en ständig uppdatering av arbetsminnets innehåll. Den ena gruppen utförde träningen med hjälp av en externt given strategiinstruktion, medan den andra gruppen tränade utan strategiinstruktionen. Den tredje gruppen, kontrollpersonerna, deltog endast i ett förtest, mellantest och eftertest. Deltagarnas strategianvändning utvärderades genom frågeformulär vid varje tränings- och testtillfälle. Studien utfördes inom BrainTrain-projektet (se www.braintrain.fi), en av Åbo Akademis interna spetsforskningsenheter 2015–2018.

Studien finansierades av Stiftelsen för Åbo Akademi, Finlands Akademi, och Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Studien publicerades nyligen i den välansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Memory and Language.

Fellman, D., Jylkkä, J., Waris, O., Soveri, A., Ritakallio, L., Haga, S., Salmi, J., Nyman, TN., & Laine, M. (2019). The role of strategy use in working memory training outcomes. Journal of Memory and Language.

Läs artikeln här: https://doi.org/10.1016/j.jml.2019.104064

 

Mer information fås av:

Daniel Fellman, FD
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
e-post: daniel.fellman@umu.se
tfn: +358 50 528 9450