Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Resultaten av en månads minnesträning kan uppnås på 30 minuter om strategin är den rätta

En studie utförd vid Åbo Akademi visar att de som blir lärda en effektiv strategi inför en arbetsminnesträningsuppgift snabbt når resultat som motsvarar en månad av sedvanlig arbetsminnesträning utan strategiinstruktion. Betydelsen av ändamålsenliga strategier var tydlig även hos kontrolldeltagarna som inte instruerades i någon strategi: hos dem var användningen av spontant genererade strategier förknippade med bättre prestation.

Resultaten antyder att en betydlig del av effekterna av arbetsminnesträning inte beror på en ökning av arbetsminnets kapacitet, som man ursprungligen tänkt sig, utan på ett snabbt anammande av uppgiftsspecifika strategier. Detta kan även förklara varför de positiva resultaten av sedvanlig arbetsminnesträning huvudsakligen endast begränsar sig till den tränade uppgiften och otränade varianter av den. En uppsjö av kommersiella arbetsminnesträningsprogram finns till salu, men tyvärr sträcker sig inte träningseffekterna mycket längre än till liknande uppgifter som man tränat på.

I studien deltog 116 finska vuxna individer som randomiserades till tre grupper. En grupp fick en kort strategiinstruktion och tränade därefter under en halvtimmes tid med en datoriserad arbetsminnesuppgift som krävde uppdatering. Den andra gruppen tränade med samma arbetsminnesuppgift utan strategiinstruktion. Den tredje gruppen deltog endast i pre- och posttestet. Deltagarnas strategianvändningar utvärderades genom frågeformulär vid posttestet.

Studien utfördes inom projektet BrainTrain som hör till Åbo Akademis interna spetsforskningsenheter. Den finansierades av Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Studien har publicerats i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Scientific Reports som kan läsas och laddas ner fritt från nätet: www.nature.com/articles/s41598-018-22396-5

 

Mera information:

Professor Matti Laine
Psykologi vid Åbo Akademi
E-post: matlaine@abo.fi
Tfn: +358-40-7695737