Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Muistitreenien vaikutukset perustuvat strategioihin

Åbo Akademin ja Uumajan yliopiston tutkijat ovat ensimmäistä kertaa saaneet selkeää näyttöä strategioiden tärkeästä roolista muistiharjoituksessa; harjoitus saa osallistujat ottamaan käyttöön erilaisia strategioita tehtävän suorittamiseksi, mikä vaikuttaa harjoituksen lopputulokseen. Strategian käyttöönotto voi myös selittää sen, miksi muistiharjoituksen vaikutukset ovat niin rajalliset. Tyypillisesti suoritukset kohenevat vain tehtävissä, jotka ovat hyvin samankaltaisia harjoitustehtävän kanssa – treenaus on koulinut tietyn tyyppisten tehtävien suorittamiseen, mutta ei juurikaan muuhun.

Juuri julkaistu tutkimus valaisee työmuistiharjoituksen taustalla olevia mekanismeja, jotka ovat pitkään olleet epäselviä. Tulokset eivät tue alkuperäistä ajatusta siitä, että toistuva tietokoneistettu harjoitus voi lisätä työmuistin kapasiteettia. Työmuistin harjoitus tulisi pikemminkin nähdä taidon oppimisena, jossa tehtäväkohtaisten strategioiden omaksumisella on tärkeä rooli. Nykyään on tarjolla satoja kaupallisia treenausohjelmia, jotka lupaavat parempaa muistia, mutta valitettavasti harjoittelun vaikutukset eivät yllä kauemmas kuin harjoitellun tehtävän kaltaisiin suorituksiin.

Tutkimukseen osallistui 258 aikuista, jotka satunnaistettiin kolmeen ryhmään. Kaksi ryhmistä suoritti neljän viikon työmuistiharjoittelujakson, jonka aikana he suorittivat jatkuvaa työmuistin päivitystä vaativaa tehtävää puolen tunnin ajan kolme kertaa viikossa. Yksi ryhmä harjoitteli heille annetun strategian mukaan, kun taas toinen ryhmä ei saanut mitään strategiaohjeita. Kolmas ryhmä toimi kontrolleina ja osallistui vain alku-, väli- ja lopputestiin. Muististrategioiden käyttöä ja laatua kartoitettiin kyselylomakkeilla jokaisella harjoitus- ja testikerralla. Tutkimus tehtiin BrainTrain-projektissa (www.braintrain.fi), joka vuosina 2015–2018 oli yksi Åbo Akademin sisäisistä huippututkimusyksiköistä. Sitä rahoittivat Åbo Akademin säätiö, Suomen Akatemia sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö. Tutkimus julkaistiin äskettäin arvostetussa Journal of Memory and Language -tiedelehdessä.

Fellman, D., Jylkkä, J., Waris, O., Soveri, A., Ritakallio, L., Haga, S., Salmi, J., Nyman, TN., & Laine, M. (2019). The role of strategy use in working memory training outcomes. Journal of Memory and Language.

Lue artikkeli: https://doi.org/10.1016/j.jml.2019.104064

 

Lisätietoja antaa:

Daniel Fellman, FT
Soveltavan kasvatustieteen laitos, Uumajan yliopisto, Ruotsi
Sähköposti: daniel.fellman@umu.se
Puh (Suomi): +358 50 528 9450