Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mikael Lindfelt installerades som Åbo Akademis nya rektor

Mikael Lindfelt har fått rektorsinsignierna, två silverspiror, rektors mantel och kedja, symbolerna för den värdighet och det ansvar rektorn för universitetet bär. Rektorsinstallationen ägde rum 31.3.2022 i samband med den årliga akademiska dagen som manifesterar det goda samarbetet mellan universiteten i Åbo.

I sitt installationstal betonade Lindfelt den enorma potential makten över kunskap och information för med sig, något vi kan se inte minst inom politik, innovation och ekonomi. Han talade även om den uppgift och skyldighet Åbo Akademi har i dagens samhälle, och behovet att ständigt förnya den tradition man står i. Lindfelt talade också om samspelet mellan forskning, utbildning och samverkan, men också om den akademiska frihet och den kultur av resiliens som får universitet att blomstra.

– I denna kultur lever vetenskapens frihet i form av kreativitet och frihet att utforska, där kunskapens egna premisser visar riktning, där frihet är knuten den kollegiala granskningens riktgivande, bedömande och belönande praktiker. I denna kultur är universitetet som organisation ramverket för strävan efter kunskapens excellens. I denna kultur utmäts också Åbo Akademi i förhållande till de offentliga medel som tilldelas universitetssektorn, genom att mäta vår excellens i förhållande till andra universitets excellens.

Lindfelt betonade också den samhällsbärande funktion Åbo Akademi har för landets tvåspråkighet och betonade den mänskliga aspekt universitetet representerar såväl socialt, kulturellt som historiskt.

– Åbo Akademi är en arena för unga människors drömmar om framtid, ett sammanhang, där människor träffas, festar, gråter och bildar relationer, livslånga och flyktiga. Åbo Akademi är också arenan talanger föds, där företagsidéer tar fart, där alumner samlas. Åbo Akademi är den duk, där minnen om det glada, okomplicerade och sorglösa projiceras.

Rektorsinstallationen hölls på Sibeliusmuséet i samband med akademiska dagen. Festföredraget hölls av Elisa Aaltola, docent och forskare i filosofi vid Åbo universitet som talade under rubriken Vetenskapens gränser – vad vi kan och vågar forska. I samband med festligheterna belönades också årets docent Ann-Catrin Östman, historiker vid Åbo Akademi. Brahe Djäknar och Florakören stod för musiken.

Professor Mikael Lindfelt är den 19:e rektorn i ordningen vid Åbo Akademi.

Klicka här för pressbilder från akademiska dagen. Foto ÅA/Robert Seger
Klicka här för rektors installationstal.

 

Mera information:
Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi
Telefon: +358 50 544 2628