Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mikael Lindfelt är ny rektor vid Åbo Akademi

Åbo Akademis styrelse har i dag valt professor, TD Mikael Lindfelt till ny rektor för Åbo Akademi. Lindfelt är vald för en period fram till 31.7.2026 och tillträder genast (2.2.2022).

Vid valet av ny rektor lade styrelsen speciellt vikt vid ett dokumenterat gott ledarskap, professorskompetens, ett brett professionellt kontaktnät och god samarbetsförmåga.

Mikael Lindfelt

– Det gläder mig att vi i Mikael Lindfelt hittat en person som enhälligt övertygat styrelsen med sina kompetenser att fungera som rektor för en tänkande organisation med stora ambitioner. Lindfelt uppvisar goda meriter och en stark vision för universitetet. Med sin ledarskapsförmåga och goda kontaktytor inom såväl universitetssamfundet som inom samhället ser vi honom som den rektor som kan fortsätta utveckla Åbo Akademi, säger Thomas Wilhelmsson, Åbo Akademis styrelseordförande.

TD Mikael Lindfelt är tf. rektor vid Åbo Akademi. Han har fungerat som prorektor (2019–2022) och dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (2017–2019). Lindfelt disputerade vid Åbo Akademi 1996 inom teologi och har licentiatexamen i filosofi (1999). Därtill är han docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och i etik vid Uppsala universitet. Han har verkat som universitetslektor i teologi (1999–2015) och som professor i systematisk teologi sedan 2015. Hans forskning har fokuserat främst på olika aspekter av livsåskådningar och etik och under senare år även på attityder gentemot vaccin.

Sju personer sökte positionen som ny rektor vid Åbo Akademi.

 

Mera information:

Ordförande för Åbo Akademis styrelse
Thomas Wilhelmsson
Tfn: +358 50 301 9305

Professor Mikael Lindfelt
Telefon: +358 50 544 2628
E-post: Mikael.Lindfelt@abo.fi