Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mia Heikkilä ny professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi

FD Mia Heikkilä har valts till biträdande professor i småbarnspedagogik (tenure track) vid Åbo Akademi. Professuren är ny och har finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne med anledning av stiftelsens 100-årsjubileum 2018.

Mia Heikkilä
Mia Heikkilä (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)

Mia Heikkilä är utbildad klasslärare från Åbo Akademi i Vasa. Hon är också magister i musikpedagogik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har doktorerat i pedagogik vid Uppsala universitet. Hon har arbetat med jämställdhetsfrågor vid bland annat svenska Försvarshögskolan och Skolverket, och som docent och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola i Västerås. Det senaste året har Heikkilä fungerat som forskningsledare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

– Jag ser mycket fram emot att kunna fortsätta utveckla undervisningen och forskningen inom småbarnspedagogiken, säger hon.

I sin forskning har Heikkilä intresserat sig för en lång rad frågeställningar.

– Jag har intresserat mig för hur barns röster tydligare kan komma till uttryck i skolsystemet, inklusive hur små barns idéer och funderingar ska bli tagna på allvar. Av den anledningen har jag studerat villkor för barns lek, eftersom leken är en plats där barns egna idéer och tankar verkligen borde få utrymme.

– Jag har också ett intresse för jämställdhets- och genusfrågor, inte bara inom småbarnspedagogiken utan genom hela skolsystemet, eftersom flickor och pojkar i lek och lärande i praktiken ges olika villkor, säger Heikkilä.

Fritjof Sahlström, dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, berättar att småbarnspedagogik är en högaktuell samhällsfråga just nu.

– Småbarnspedagogiken är ett av de områden där det sker störst pedagogisk utveckling just nu, både nationellt och internationellt. Det kommer starka signaler både från lagstiftningshåll och från den allmänna opinionen att det inte räcker med enbart vård och omsorg i småbarnsfostran utan att det behövs satsningar på lärande och utveckling också bland de allra yngsta.

– För det här ska ske behövs forskning, forskningsbaserad utbildning, och vetenskapliga ledare som driver på utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken, framhåller Sahlström.

Enligt Sahlström hade en ny professur i småbarnspedagogik varit en omöjlighet utan finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

– Här ser vi hur stor betydelsen av externa donationer är. Vi är jätteglada över att kunna samarbeta med externa finansiärer som stöder kärnan av vår verksamhet, forskning och utbildning. Vi ser det som ett förtroende och ett erkännande för att det arbete vi gör är viktigt, och det känns otroligt roligt.

Enligt Gun Sandberg-Wallin, vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, är avsikten med donationen att göra en långsiktig satsning på barn och unga.

– Vi valde att fira vårt jubileumsår genom donationer till forskning och utbildning i småbarnspedagogik. Det är satsningar som i slutändan gynnar väldigt många barn, och hela deras levnadsbana, säger Sandberg-Wallin.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne firade 100-årsjubileum i fjol. Jubileet till ära donerade stiftelsen var sin professur i småbarnspedagogik till Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Också yrkeshögskolorna Arcada och Novia fick betydande belopp av stiftelsen.

Läs mer:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne donerar en professur till hundraåriga Åbo Akademi

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik
+358 50 463 3265
mia.heikkila@abo.fi

Fritjof Sahlström, dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
+358 50 324 7515
fritjof.sahlstrom@abo.fi

Gun Sandberg Wallin, vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
+358 50 048 1025
gun.sandberg-wallin@bmr.fi