Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Mediakutsu

Kansalaisparlamentti: historiallinen osallistuvan demokratian kokeilu

Aika: Lauantai 11.11.2023 kello 10–12.15 tai 14.15–17.10 ja
sunnuntai 12.11.2023 kello 9.30–15.30
Paikka: Sokos Hotel Tripla, Pasila, Helsinki

Kun kootaan yhteen koko väestöä edustava ryhmä, saamaan tietoa, kyselemään asiantuntijoilta, keskustelemaan ja pohtimaan, jonka jälkeen kartoitetaan heidän näkemyksiään – voidaanko silloin lisätä moniäänisyyttä ja hyväksyntää eduskunnan päätöksenteolle erityisesti kansalaisaloitteiden käsittelyssä? Tätä Åbo Akademi selvittää yhteistyössä Tampereen yliopiston, eduskunnan, Sitran ja Stanfordin yliopiston kanssa ainutlaatuisella Kansalaisparlamentti-kokeilulla. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan!

Syyskuun alussa 30 000 satunnaisesti valittua suomalaista sai kutsun osallistua historialliseen kokeiluun nimeltä Kansalaisparlamentti. Kiinnostus oli suuri. Kutsun saaneista yli 2 300 halusi osallistua, ja heidän joukostaan valittiin koko Suomen väestöä edustava noin 600 hengen ryhmä. Osa keskustelee netissä, mutta osa kokoontuu kahdeksi päiväksi marraskuun 11. ja 12.Helsinkiin kuulemaan asiantuntijoita ja keskustelemaan pienryhmissä huumausainepolitiikkaa ja polttoaineverotusta koskevista kansalaisaloitteista. Keskustelujen jälkeen osallistujien mielipiteetä kartoitetaan ja tutkijoiden laatiman raportin tulokset luovutetaan niille eduskunnan valiokunnille, jotka käsittelevät kansalaisaloitteita.

Kansalaisparlamentin keskusteluissa noudatetaan puntaroivan demokratian periaatteita ja hyödynnetään Puntaroivan mielipidemittauksen menetelmää (Deliberative Poll®). Deliberative Poll -malli luo rakentavan keskusteluympäristön, jossa kaikkia osallistujia ja mielipiteitä kunnioitetaan ja kuullaan. Menetelmän kehittänyt professori James Fishkin Stanfordin yliopistosta Yhdysvalloista on paikalla, ja häntä voi haastatella englanniksi.

Median edustajilla on mahdollisuus seurata kansalaisparlamentin työskentelyä ja haastatella osallistujia Sokos Hotel Triplassa lauantaina 11.11.2023 klo 10–12.15 ja 14.15–17.10 (teemalla huumausainepolitiikka) tai sunnuntaina 12.11.2023 klo 9.30–15.30 (teemalla polttoaineverotus). Lauantaina klo 10 eduskunnan toinen varapuhemies Tarja Filatov toivottaa osallistujat tervetulleiksi paikan päällä.

Akkreditoitumiset kansalaisparlamenttiin tästä linkistä: https://aboakademisamforsk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4I9Ngn1aOxfuVp4

Edellä mainittuina aikoina pidetään pienryhmäkeskustelu, tauko mahdollisia haastatteluja varten ja keskustelu asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Kimmo Grönlund, valtio-opin professori, Åbo Akademi
Puh: 050 409 6409,
sähköposti: kimmo.gronlund@abo.fi