Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Många vill studera juridik, psykologi och ekonomi vid Åbo Akademi

Vårens andra gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna avslutades den 30 mars 2023. Antalet ansökningar till Åbo Akademi ligger ungefär på samma nivå som i fjol.

Sammanlagt 3 536 personer sökte den här gången till Åbo Akademis svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Antalet förstapreferenssökande, alltså sökande som valde Åbo Akademi som sitt första ansökningsmål är 1 728.

Sammanlagt tog Åbo Akademi emot 5 560 ansökningar till de svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna. Den här siffran är högre än antalet sökande eftersom många sökte till flera utbildningsmål vid Åbo Akademi.

– I fjol var ett rekordår för Åbo Akademi och det är roligt att se att vi också gör ett bra år i år. Många utbildningar går framåt och speciellt roligt är det att se att till exempel naturvetenskaperna gör ett gott år, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

I den gemensamma ansökans första sökomgång i januari till högskolornas engelskspråkiga magisterprogram sökte sammanlagt 1 979 personer till Åbo Akademi, en ökning med till och med 105 procent jämfört med året innan.

– De goda resultaten i båda omgångarna visar att Åbo Akademi är ett attraktivt alternativ både nationellt och internationellt, och ett resultat av ett målmedvetet arbete säger Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi.

Nästan 1 000 vill studera ekonomi

Allra flest ansökningar riktades till ekonomutbildningen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi vilken lockade hela 998 sökande till 80 studieplatser.

Störst söktryck, det vill säga flest sökande per studieplats, hade utbildningsprogrammet i psykologi med 374 sökande till 20 lediga platser. Utbildningsprogrammet i farmaci på kandidatnivå med rätt till fortsättning till provisorutbildning lockade också många med 111 ansökningar till 10 platser.

Åbo Akademis nya juristutbildning fick 354 ansökningar till 20 platser, och utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper i Åbo lockade 466 sökande till 70 lediga platser.

Datatekniken går framåt, småbarnspedagogiken backar

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik gör som helhet ett mycket gott år. Bland annat ökar antalet sökande till utbildningarna i matematik, fysik, kemi och geologi, och antalet sökande till kandidatprogrammet i datateknik ökar med 40 procent. Också flera andra utbildningar vid fakulteten visar en positiv trend.

– Vi är otroligt glada över det här resultatet, vi har jobbat målmedvetet mot gymnasierna och är glada över att många gymnasieelever väljer utbildningar som ger viktiga och intressanta jobb i framtiden. Det pågår många stora och komplexa processer i världen just nu, bland annat den gröna omställningen, utvecklingen av artificiell intelligens, framsteg inom cancerbehandlingar. Vårt samhälle behöver ingenjörer och naturvetare med den här expertisen, säger Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Klasslärarutbildningen intresserade mera det här året än i fjol. 201 personer sökte till klasslärarutbildningens 60 lediga platser. Utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik lockade färre sökande i år med 85 sökande till 40 lediga studieplatser.

Resultaten av betygsantagningen publiceras senast i slutet av maj och övriga antagningsresultat publiceras senast i början av juli. De nya studenterna inleder sina studier i slutet av augusti 2023. Ansökningssiffrorna är preliminära och kan ännu justeras.

För mera information, kontakta:

Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi
+358 50 405 3255
gunilla.widen@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
+358 46 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi