Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Moni haluaa Åbo Akademihin opiskelemaan oikeustieteitä, psykologiaa ja kauppatieteitä

Kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin päättyi 30. maaliskuuta 2023. Haku Åbo Akademin koulutusohjelmiin on samalla tasolla kuin viime vuonna.

Tänä vuonna Åbo Akademiin ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haki yhteensä 3 536 henkilöä. Ensisijaisia hakijoita, eli Åbo Akademin ensimmäiseksi hakukohteekseen valinneita hakijoita, on 1 728.

Kaiken kaikkiaan Åbo Akademiin ruotsinkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin tuli yhteensä 5 560 hakemusta. Luku on hakijamäärää korkeampi, sillä moni yksittäinen hakija pyrki useampaan Åbo Akademin koulutukseen.

– Viime vuoden haku oli Åbo Akademin suhteen ennätyksellinen, joten on hienoa nähdä, että olemme samalla tasolla tänä vuonna. Useat koulutusohjelmat ovat saaneet enemmän hakijoita ja on erityisen positiivista todeta esimerkiksi luonnontieteiden kiinnostaneen, sanoo Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademin opiskelijapalveluiden päällikkö.

Korkeakoulujen englanninkielisten maisteriohjelmien yhteishaussa tammikuussa Åbo Akademiin haki yhteensä 1 979 henkilöä, mikä on huomattava 105 prosentin kasvu edellisvuoteen.

– Hieno tulos kummallakin hakukierroksella osoittaa Åbo Akademin olevan vetovoimainen vaihtoehto niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hakutulos on myös määrätietoisen työn tulos, sanoo Gunilla Widén, Åbo Akademin opetusvararehtori.

Lähes 1 000 haluaa opiskella kauppatieteitä

Eniten hakemuksia tuli kauppatieteiden koulutukseen, jossa 80 paikkaa haki kaikkiaan 998 henkeä.

Hakupaine oli suurin psykologian koulutusohjelmaan, 20 opiskelupaikkaa haki kaikkiaan 374 henkeä. Myös farmasian kandidaattikoulutukseen, johon kuuluu oikeus jatkaa proviisorin maisterikoulutukseen, oli merkittävä määrä hakijoita opiskelupaikkaa kohden. Kymmentä opiskelupaikkaa haki kaikkiaan 111 henkeä.

Åbo Akademin uuden oikeustieteen koulutuksen 20 paikkaa haki 354 henkeä ja yhteiskuntatieteiden Turun koulutusohjelman 70 paikkaa 466 hakijaa.

Tietotekniikka menestyy, varhaiskasvatustiede ei

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta kokonaisuutena on tänä vuonna menestynyt haussa erinomaisesti. Esimerkiksi hakijamäärät matematiikkaan, fysiikkaan ja geologiaan nousivat ja tietotekniikan kandidaattiohjelman hakijamäärä kasvoi 40 prosentilla. Trendi on nouseva monilla muillakin tiedekunnan koulutusohjelmalla.

– Olemme erittäin iloisia tästä tuloksesta. Olemme työskennelleet määrätietoisesti lukioiden suuntaan ja olemme iloisia, että niin moni valitsee koulutuksen, joka johtaa tärkeisiin ja mielenkiintoisiin tehtäviin tulevaisuudessa. Maailmassa on tällä hetkellä meneillään monta suurta ja monimutkaista prosessia, muun muassa vihreä siirtymä, tekoälyn kehitys ja syöpähoidon edistyminen. Yhteiskuntamme tarvitsee insinöörejä ja luonnontieteilijöitä, joilla on näiden alojen asiantuntemusta, sanoo Patrik Henelius, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani.

Luokanopettajakoulutus kiinnosti tänä vuonna viime vuotta enemmän, 201 henkeä haki koulutusohjelman 60 paikkaa. Varhaiskasvatustieteen koulutusohjelma innosti viime vuotta vähemmän, 40 paikkaa haki 85 hakijaa.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan toukokuun lopulla ja muut valintatulokset viimeistään heinäkuun alussa. Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun lopulla 2023. Yhteishaun hakijaluvut ovat alustavia, joten niihin voi vielä tulla muutoksia.

Lisätietoja antaa:

Gunilla Widén, Åbo Akademin opetusvararehtori
Puhelin: 050 405 3255
Sähköposti: gunilla.widen@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademin opiskelijapalveluiden päällikkö
Puhelin: 046 921 5965
Sähköposti: gurli-maria.gardberg@abo.fi