Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
12.2.2018

Lisbeth Fagerström blir ny rektor för Åbo Akademi i Vasa

Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, har utsetts till ny rektor för Åbo Akademi i Vasa, då Göran Djupsund går i pension.

Lisbeth Fagerström
Lisbeth Fagerström.

Fagerström är professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa och i sykepleievitenskap vid högskolan Sørøst-Norge, samt docent i vårdvetenskap vid Örebro universitet. Fagerström har bedrivit aktivt forskningssamarbete nationellt, nordiskt och internationellt. Hon har lång erfarenhet av både utbildning och ledarskap på olika nivåer, både från Vasa sjukvårdsdistrikt och yrkeshögskolan Novia.

Till Vasarektorns särskilda uppgift hör att utveckla samhällskontakterna för Åbo Akademi. Rektorsuppgifterna uppgår till 30% av arbetstiden. Fagerströms mandatperiod börjar 1.3.2018 och pågår till 31.7.2019 då hela rektoratets period upphör. Rektorn i Vasa är ordförande för delegationen för Åbo Akademis enhet i Vasa.

– Som rektor vid Åbo Akademi i Vasa har jag möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av vår fakultet, som erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och doktorandnivå samt bidrar till kunskapsutvecklingen inom kunskapsområdena pedagogik och välfärd genom olika forskningsprojekt. Vårt mål är att vara en aktiv samhällsaktör och samarbetspartner med regionens yrkeshögskolor och universitet, med Vasa stad och kommunerna i regionen samt med regionens social- och hälsovård och dess utbildningsväsende, säger Fagerström.

Kontaktuppgifter:
E-post: lisbeth.fagerstrom@abo.fi
Telefon: +358 50 3204612
+358 6 324 7170