Skriv här det du söker efter!

Ledarskap och implementering av digitala tjänster inom social- och hälsovården

Ledarskap och implementering av digitala tjänster inom social- och hälsovården

Välkommen med på seminariet ”Ledarskap och implementering av digitala tjänster inom social- och hälsovården/Digitaalisten palveluiden johtaminen ja käyttöönotto sosiaali- ja terveysalalla”. 

Tidpunkt/Ajankohta: 7.2.2024 kl. 08.30–12.30
Plats/Paikka: Akademisalen, Åbo Akademi, Strandgatan 2/Rantakatu 2, Vasa/Vaasa. Med möjlighet att delta på distans/Mahdollisuus osallistua etänä
Anmälan: crm.abo.fi/Events/2983/Apply

Program:

08.3009.00 Frukost/Aamiainen
09.0009.15

Välkomstord/Tervetuliaissanat
Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap och rektor vid Åbo Akademi, Vasa

09.1509.55

Etiikan näkökulma sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisointiin
Mari Kangasniemi, professori hoitotieteen laitos, Turun Yliopisto

09.5510.35

Digitala servicetjänster i den nordiska välfärdsmodellen – utmaningar och möjligheter vid implementering
Bengt Andersson, projektledare välfärdsteknologi, Nordens välfärdscenter

10.3511.00 Paus/Tauko
11.0011.20

Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions
Malin Andtfolk, universitetslektor i vårdvetenskap, Åbo Akademi & Tomi Niemi, tutkijatohtori, Sosiaali- ja terveyshallintotiede, Vaasan yliopisto

11.2012.00

Beteendedesign för digitala transformationer inom vårdsektorn
Helena Post Mårtensson, omställningsledare

12.0012.30

Kvalitet i utvecklingen av digitala tjänster inom social- och hälsovården/Laatu osana digitaalisten palveluiden kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla, paneldiskussion/paneelikeskustelu
Ann-Sofie Silvennoinen, Bengt Andersson, Helena Post Mårtensson, Lisbeth Fagerström, Mari Kangasniemi

12:30 Avslutningsord/Päätössanat

 

Programmet hittas även här som PDF.


Huvudtalare

Mari Kangasniemi
Mari Kangasniemi
Mari Kangasniemi, Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori, on aktiivinen jäsen sekä kansallisissa- että kansainvälisissä monitieteisissä tutkimusryhmissä. Hän on kehittänyt vahvan asiantuntemuksen alallaan ja keskittyy tutkimuksessaan hoitotyön ja terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ammattietiikka, ammatilliset oikeudet, kollegiaalisuus sekä asiakkaan ja potilaan oikeudet.

Bengt Andersson
Bengt Andersson
Kom med och utforska framtidens välfärdsteknologi med Bengt Andersson, en erfaren seniorrådgivare vid Nordens välfärdscenter! Med en passion för digital transformation inom offentlig sektor, fokuserar han på att skapa och implementera banbrytande digitala lösningar inom välfärden.

Helena Post Mårtensson
Helena Post Mårtensson
Helena är en erfaren förändringsledare och utbildare som fokuserar på att stärka förmågan till omställning inom offentlig verksamhet. Hon har en djupgående kompetens inom områden som socialtjänst, förändringsledning och självledarskap. Under seminariet föreläser hon med rubriken ”Beteendedesign för digitala transformationer inom vårdsektorn”.

Deltagandet är avgiftsfritt och finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF).

Seminariet arrangeras i samarbete mellan projekten Improved Access to Welfare Services by digital Solutions och Professional Digital Leadership.