Skriv här det du söker efter!

Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions

Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions

Tid

1.6.2021–28.2.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi
 • Vaasa Yliopisto
 • Yrkesskolan Novia
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Finansiär

 • Vasa stad
 • Budget

  145 000 euro

  Digitaliseringen av välfärdstjänster pågår som bäst. Digitala tjänster används inom social- och hälsovårdssektorn för att förbättra och stöda invånarnas hälsa och välmående. Genom tjänsterna får invånarna tillgång till tillförlitlig information gällande hälsa, välmående, sjukdomar och behandling.

  För barnfamiljer har covid-19 pandemin fört med sig många utmaningar. Behovet av stöd har ökat då familjer har belastats ekonomiskt (permitteringar, uppsägningar) och upplevt ensamhet, psykisk ohälsa samt utmaningar i relationer och föräldraskap. I många välfärdsorganisationer undersöker man som bäst hur man kan ta i bruk nya välfärdstjänster som riktas till familjer i sin verksamhet.

  Projektet Improved Access to Welfare Services by digital Solutions utförs i tre delar under en period på tre år. Syftet med projektet är att utforska digitala lösningar för bastjänster som riktas till barn och familjer i Österbottens välfärdsområde, samt att utarbeta en evidensbaserad modell som stöd för utvecklingen av digitala välfärdstjänster för barnfamiljer. Projektet utför studier med olika nyckelgrupper och sprider resultaten på olika plattformar och som publikationer, samt arrangerar workshops och event som bidrar till utvecklingen av framtida digitala tjänster. Familjer och professionella från kommuner, välfärdsområdet och tredje sektorn involveras i projektaktiviteterna.

  Projektets målgrupper
  – barn och familjer
  – personal inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
  – direktörer, ledare samt beslutsfattare
  – utvecklare och leverantörer av digitala tjänster

  Projektets mål
  Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla en evidensbaserad modell för digitala välfärdstjänster som erbjuder flexibla lösningar som skapar mervärde för både familjer, personal och andra intressenter, på ett etiskt, säkert, tillgängligt och transparent sätt utan att äventyra hög kvalitet (tjänster) och patientsäkerhet.

  Projektets förväntade resultat
  Digitala tjänster ökar enligt befintlig forskning tillgängligheten till jämlika och rättvisa välfärdstjänster för familjer. Projektets aktiviteter och resultat förväntas stödja utvecklingen av digitala välfärdstjänster för familjer i regionen, som exempelvis det digitala familjecentret, men även utveckling av digitala lösningar inom småbarnspedagogiken. Projektets resultat stödjer planeringen och ledningen av olika digitala familjeverksamheter. Resultatet kan också användas vid upprättandet av kommunernas och välfärdsregionens välfärdsplaner för familjer, barn och unga.

  Projektet genomförs av:
  Åbo Akademi, Vaasan Yliopisto, Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu

   

  Platser där rapporten för första året har publicerats:

  https://www.theseus.fi/handle/10024/787965
  https://zenodo.org/record/6519996#.Y71BA3ZBxPY

  Kontakta oss

  Malin Andtfolk

  Universitetslektor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Melanie Rydgren

  Doktorand 

  Doktorandnätverk vid FPV 2023-2027

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier