Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Läsåret 2023–2024 öppnades i Vasa

Läsåret 2023–2024 vid Åbo Akademi öppnades officiellt i Vasa onsdagen den 6 september 2023.

Programmet inleddes i Trefaldighetskyrkan och fortsatte sedan i Akademisalen med procession musik och tal. Deltagarna fick höra ett välkomsttal av Lisbeth Fagerström, rektor vid Åbo Akademi i Vasa och inskriptionstal av Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi. Också studentkårens hälsning framfördes av styrelseordförande Nicolina Nordman och en hälsning från Vasa stad framfördes av bildningsdirektör Kristina Knookala.

Rektor Vasa - Rehtori Vaasa Lisbeth Fagerström
Åbo Akademis rektor i Vasa, Lisbeth Fagerström öppnade läsåret.
Rektor-Rehtori Mikael Lindfelt VasaVaasa 2
Rektor Mikael Lindfelt höll öppningstal vid inskriptionen i Vasa.

 

Högtidligheten bjöd även på prisutdelning av Ann-Mari Finniläs pris, stipendier och Elvings legat.

Pristagarna hittar du här.
Talet av rektor i Vasa finns här.
Bildmaterial.

Rektor Mikael Lindfelts inskriptionstal och studentkårens hälsning publiceras efter inskriptionen i Åbo (7.9.2023)