Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kim Strandberg blir ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten

Finlands äldsta vetenskapsakademi, Finska Vetenskaps-Societeten, har kallat fem nya personer till ledamöter. En av dem är Kim Strandberg vid Åbo Akademi.

På sitt möte 18.12.2023 kallade societeten följande personer till ledamöter: professor Emilia Kilpua (Helsingfors universitet), professor Ari Ristimäki (Helsingfors universitet), ledande forskare Aki Sinkkonen (Naturresursinstitutet LUKE), professor Marja-Liisa Helasvuo (Åbo universitet) och professor Kim Strandberg (Åbo Akademi).

Kim Strandberg är sedan 2019 professor i statskunskap, särskilt politisk kommunikation, vid Åbo Akademi. Hans forskning rör dels politiskt beteende i sociala medier, dels demokratiforskning med särskilt fokus på deliberativ demokrati. Strandberg har även forskat mycket i opinion, är långvarig medlem av finländska valforskningskonsortiet och figurerar ofta som expert i medierna och har periodvis varit extern expert åt riksdagens framtidsutskott.

Finska Vetenskaps-Societeten i Finland stiftades år 1838 och är landets äldsta vetenskapsakademi. Den är en akademi för alla vetenskaper som arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion bland annat genom att publicera vetenskaplig litteratur, bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt och utdela forskningsunderstöd och pris.