Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Jonne Niemi får treårig finansiering från Finlands Akademi

Forskningsprojektet ”Nya insikter i temperaturgradienternas påverkan på högtemperaturkorrosion” har beviljats finansiering från årsskiftet 2022.

Målet med Jonne Niemis post doc-forskning är att öka förståelsen för hur temperaturgradienter påverkar grundläggande fenomen som leder till högtemperaturkorrosion i ångpannor som använder biomassa och avfall som bränsle.

I sin forskning kommer Niemi att använda nya experimentella metoder samt modellering. Resultaten kommer att bidra till förståelsen för hurdan effekt temperaturgradienter har på högtemperaturkorrosionen. Data från projektet kommer att ge värmeväxlarmaterialtillverkare, panntillverkare och pannoperatörer bättre färdigheter att hantera korrosionen i höga temperaturer och bättre optimera produktionen I ångpannor.

Jonne Niemi disputerade i oorganisk kemi 2019 med avhandlingen ”Effects of temperature gradient on ash deposit aging and heat exchanger corrosion”.