Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Johanna Törn-Mangs utsedd till Årets ÅA-alumn

 

Föreningen Åbo Akademis Alumner har utsett ekonomie magister Johanna Törn-Mangs till årets alumn 2022.

Johanna Törn-Mangs har genom sitt arbete bevisat att hennes examen från Åbo Akademi är guld värd, vilket också hennes cv bevisar. Johanna Törn-Mangs är född 1970. Sedan juli 2020 är hon direktör för Svenska Yle med ansvar för innehåll, personal och utgivning. Hon fungerar samtidigt som chefredaktör och ansvarig utgivare för det svenskspråkiga innehållet och sitter med i Yles ledningsgrupp.

– Jag valde Åbo Akademi för att jag ville ha en bred utbildning, där man på ett smidigt sätt kunde kombinera bland annat ekonomi, juridik, statskunskap, sociologi och språk. Dessutom ville jag ha en högklassig utbildning vid ett anrikt universitet. På köpet fick jag ett härligt studieliv i en omgivning där man värnar om studentikosa traditioner. Och dessutom vänner för livet, säger Törn-Mangs.

Törn-Mangs har arbetat som journalist och mediechef på centrala poster på Yle, Hufvudstadsbladet och KSF Media i över tjugo år. Hon har bland annat varit mediechef, webbchef och USA-korrespondent på Svenska Yle, chef för digitala medier och medlem i ledningsgruppen på KSF Media, samt chef för ekonomiredaktionen och Nordenkorrespondent på Hufvudstadsbladet. Därutöver har hon under åren haft en central roll i olika digitala utvecklingsprojekt, som lanseringen av Hufvudstadsbladet på webben, Hbl.fi, 1997, Hbl på pekplatta 2012 och Svenska Yles röststyrningstjänst 2018.

Johanna Törn- Mangs

Sedan 2021 är hon ordförande för Nordvisionsfonden, ett samarbetsorgan för de nordiska public service-mediebolagen för att stärka public service-medierna i Norden. Törn-Mangs har även författat boken Herrgårdsliv tillsammans med fotografen Leif Weckström.

Under studietiden fungerade hon som Åboredaktör för Studentbladet. För sina insatser för Åbo Akademis Studentkår förlänades hon Brahevingarna 1994.

Åbo Akademis Alumner r.f. är landets äldsta alumnförening. Föreningen är en sammanslagning av Åbo Akademiker och Åbo Akademiförening och firar i år sitt 100-årsjubileum. Föreningen arbetar för samhörigheten mellan Åbo Akademi, dess alumner och studerandena vid Åbo Akademis Studentkår. Alumnföreningen delar vartannat år ut ett stipendium kallat Akademikerpriset åt en ung och framgångsrik ÅA-doktorand. Föreningen utnämner också Årets alumn bland personer som verkat för akademins och studerandenas väl inom samhället. 100-årsjubileet med Brahebalen firas i stället för i januari i oktober 2022.

Mera information:

Katja Långvik, alumnföreningens ordförande
E-post: katja.langvik@abo.fi
Telefon: 040–526 9369

Johanna Törn-Mangs
E-post: johanna.torn-mangs@yle.fi
Telefon: 09–1480 5396