Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Många alumner intresserade av ledarskap

Vilka krav ställs på ledarskapet när arbetslivet förändras? Ett svar på den frågan söktes då Arcada, Hanken, Novia och Åbo Akademi den 14 april höll en gemensam alumnträff. Evenemanget ordnades online och lockade närmare 500 deltagare.

Arbetslivet förändras när världen förändras, till exempel genom teknologins och demografins utveckling. Närmare 500 alumner från Arcada, Hanken, Novia och Åbo Akademi tog del av en en föreläsning och paneldiskussion som visade hur det här påverkar ledarskapet inom arbetslivet.

Keynoteföreläsningen hölls av Christina Dahlblom, arbetslivsprofessor vid och alumn från Hanken. Panelen bestod av de arrangerande universitetens och högskolornas alumner. Den modererades av Ted Urho, verksamhetsledare på tankesmedjan Agenda och alumn från Åbo Akademi.

– Då arbetsgruppen förra hösten närmade sig med med frågan om att moderera diskussionen blev jag jätteglad. Delvis för att det alltid är kul att ställa upp för sin alma mater, men också för att ämnet som diskuterades är högaktuellt i min egen yrkesroll. Det var jätteintressant att leda en panel bestående av så insatta och motiverade alumner, säger Urho.

Deltagarna i panelen var Thomas Bergman, VD för Inkoo Shipping och alumn från Novia, Emilia Kronlund, People Partner Manager vid Aiven, arbetslivspsykolog och alumn från Åbo Akademi, Armi Murto, verksamhetsledare för SAMOK – Finlands studerandekårers förbund och alumn från Arcada, samt Johan Sandell, styrelseproffs, konsult, investerare och alumn från Hanken.

Emilia Kronlund säger sig vara glad över att hon fick delta i panelen.

Porträttfoto på Emilia Kronlund.
Emilia Kronlund.

– Jag har fått så mycket av Åbo Akademi, och vill kunna ge tillbaka, om ens lite, på något sätt. Frågor kring arbetslivet och hur det kommer att se ut i framtiden fascinerar mig. Speciellt frågor kring hur vi ska kunna utöva ett ledarskap som motsvarar kraven från en omgivning i ständig förändring är intressanta, säger Kronlund.

– Deltagarna i panelen hade alla olika synvinklar och erfarenheter, vilket gjorde den intressant. Jag skulle gärna ha fortsatt diskussionen med dem eftersom tiden går så fort och så många frågor blir oställda.

Har du studerat eller arbetat vid Åbo Akademi och är intresserad av vår alumnverksamhet? Registrera dig som alumn på https://www.abo.fi/samverkan/alumner/sa-har-registrerar-du-dig-som-alumn/