Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Innovativt projekt ska utveckla simuleringsprogram för stålverk

Europeiska kommissionen har beviljat projektet AgiFlex inom EU:s Clean Steel Partnership finansiering. Målet med projektet är att utveckla och implementera ett innovativt beräkningsverktyg som kan modellera och optimera framtida produktionsvägar för integrerade stålverk.

Åbo Akademis andel av finansieringen är närmare 1,1 M€.

Simuleringsprogrammet som utvecklas baseras på så kallade agentbaserade modeller och ska användas för att minska CO2-utsläppen från stålverk genom optimerad processintegration av gas- och energiflöden i stålproduktionskedjan.

Projektet implementerar också verktyget i de två stålverk som deltar i projektet. Resultaten kommer att bidra till att uppnå en hållbar utfasning av fossila bränslen inom stålindustrin.
Åbo Akademi fungerar som koordinator för projektet under ledning av professor Henrik Saxén vid laboratoriet för process- och systemteknik.

Den totala budgeten för projektet “Agent-based models minimizing carbon usage in flexible and efficient future integrated steelworks (Agiflex)” är ungefär 4,7 M€ och projekttiden fyra år. Övriga partner är VDEh Betriebsforschungsinstitut i Düsseldorf, Scuola Superiore Sant’Anna i Pisa och stålverken Dillinger Hüttenwerke i Dillingen och Tata Steel Netherlands i IJmuiden.