Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Grénman och Saxén finansieras av Finlands Akademi

Henrik Saxén, professor i värmeteknik vid Laboratoriet för process- och systemteknik, är partner i konsortiet IRONH2 och dess ett projekt ”Towards a New Age of Sustainable Iron and Steelmaking by Hydrogen Reduction” som leds av Uleåborgs universitet. Saxén finansieras med 464 749 euro. Projekttiden är 01.09.2023 – 31.08.2027.

Konsortiet CO2MET som leds av Åbo Akademi och Henrik Grénman, professor i kemisk processintensifiering vid Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik, får också finansiering. Grénman beviljas 502 131 euro.
Projektet går under namnet “Pure methane from CO2 utilizing a structured radial flow reactor system employing a novel bi-functional material”. Projekttiden är 01.09.2023 – 31.08.2027. Partner i projektet är VTT oy.

Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Läs mera om Finlands Akademis finansiering till akademiprojekt inom naturvetenskaplig och teknisk forskning här.