Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

I Vasa firas en virtuell hemmavalborg

Valborgshelgen i Vasa firas i år avvikande från traditionen hemma och på nätet, med iakttagande av restriktionerna för sammankomster – vi iakttar som presidenten sade andlig närhet och fysiskt avstånd!

Normalt skulle vi också i Vasa fira valborgshelgen tillsammans utomhus i stora skaror. På grund av coronavirusepidemin och restriktionerna för sammankomster är det här nu inte möjligt. Vappen är ändå inte inställd – den firas nu hemma och virtuellt.

Studerandenas virtuella valborgshelg:

Andra tips för firande av virtuell valborg:

Också de unga ska iaktta begränsningarna i fråga om sammankomster

Den 17-åriga gymnasisten och ledamoten i Vasa stads ungdomsfullmäktige Laura Nieminen beskriver hur den här exceptionella tiden har varit helt ny och utmanande för alla.

– Längtan efter kompisarna och en normal vardag ökar för varje vecka. Men för att vi ska få den här coronasituationen under kontroll och igen kunna träffa kompisar normalt är det viktigt att vi alla följer de gemensamma anvisningarna. Vi stannar alltså hemma på valborg och första maj och också annars, och man kan ju vara i kontakt med kompisar t.ex. via videosamtal, säger Nieminen.

Också Österbottens polisinrättning har gett anvisningar om att alla ska stanna hemma under valborgshelgen. Polisen vädjar också starkt till föräldrar och unga om att de unga inte ska delta i de mycket uppmärksammade massammankomsterna med bilar.

Varje dag och vecka är avgörande

Heikki Kaukoranta, som är ansvarig läkare för smittosamma sjukdomar i Vasa stad, understryker att sammankomster av alla slag nu ska skjutas upp till tiden efter epidemin. Restriktionerna som fastställts på grund av coronasituationen kan hävas, då antalet sjukdomsfall börjar minska.

– Varje dag och varje vecka är därför avgörande. Ju bättre vi iakttar restriktionerna desto snabbare kan vi komma bort från dem, säger Kaukoranta.

– Vi kan tillsammans se till att det inte på grund av valborgshelgen blir en topp i coronastatistiken. Just nu är situationen relativt lugn hos oss och just av den orsaken lönar det sig att ännu orka följa restriktionerna för sammankomster och hålla kontakt på andra sätt, säger Vasa centralsjukhus tf ledande överläkare Christian Kantola.

Kom under valborgshelgen ihåg:

  1. Fastän vädret skulle vara fint, måste man orka undvika alla närkontakter. Var i kontakt med dina närstående och vänner virtuellt.
  2. Under valborgshelgen ska man inte samlas fysiskt för att festa eller hålla picknick. Res inte heller till någon annan ort i Finland. Bjud inte hem gäster.
  3. Vem som helst av oss kan vara en symptomfri bärare av viruset och smitta andra. Sammankomster under valborgshelgen kan göra att coronaepidemin sprider sig och det blir en ny okontrollerad ökning.
  4. Myndigheterna vädjar till de vuxna att de ska följa med vad barnen och de unga gör och ge anvisningar åt dem om hur viktigt det är med att undvika närkontakter.
  5. De traditionella samlingsplatserna under valborgshelgen är stängda och polisen övervakar att förbudet mot sammankomster iakttas. Alla fysiska kontakter ska nu vara på miniminivå.