Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Höstens UniYH lockade över 1100 besökare

Höstens UniYH-dagar samlade i år hela 1150 studerande från andra stadiet.

Evenemanget gick den här gången av stapeln i Åbo den 11 november och i Vasa den 18 november, och lockade besökare från 39 yrkesinstitut och gymnasier i hela Svenskfinland.

Under UniYH fick deltagarna bekanta sig med Åbo Akademis utbildningar på plats och ställe på campus.

Evenemanget som ordnades tillsammans med Yrkeshögskolan Novia bjöd på en lång rad varierande föreläsningar, rundvandringar, verkstäder, interaktiva övningar och möten med ÅA:s studenter, forskare och alumner.

– Dessutom erbjuder UniYH besökarna en möjlighet att få en känsla för den unika stämning som råder på campus, träffa framtida föreläsare och studiekamrater, och faktiskt se hur ett forskningslaboratorium ser ut till exempel, berättar koordinator Ken Snellman vid Åbo Akademi.