Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskare förvandlar använda sanitetsprodukter till värme

Använda sanitetsprodukter kan återvinnas för att framställa gas som i sin tur kan användas i både inom industrin och på den privata marknaden. Det har forskare vid Åbo Akademi och the Indian Institute of Technology-Bombay kommit fram till genom att använda sig av en ny förbränningsmetod som involverar biomassa av sågspån.

I dag används olika metoder för att återvinna det avfall som uppkommer av sanitetsprodukter, till exempel förbränning och kemiska och mekaniska sönderdelningsmetoder. Svagheterna med de här metoderna är att de inte helt kan bryta ned avfallet och att de dessutom ofta förorsakar höga utsläpp av tjära och andra partiklar. De senaste forskningsstudierna om hur man mest effektivt kan återvinna sanitetsprodukter baserar sig på medicinskt avfall via förgasningsteknik, men nu har forskare vid Åbo Akademi och the Indian Institute of Technology-Bombay hittat en annan lösning. De har i sina försök använt biomassa av sågspån i samförgasningsprocessen.

Den förbrännare forskarteamet designat har ett lågt värmevärde vilket betyder att den klarar av att både generera gas med höga flamtemperaturer på ett mycket effektivt sätt och förbränna den på ett sätt som avger minimala utsläppsmängder. Gasen man fått fram i testerna har visat sig kunna generera en flamtemperatur på över 1000°C och är därför lämplig för ett brett spektrum av termiska tillämpningar. Till exempel kan den användas för att generera elektricitet, driva pannor eller användas i termiska applikationer för att driva vardagsutrustning vid matlagning. Gasen kan också användas vid industriell smältning av exempelvis gummi eller metall. Den här typen av innovation kan följaktligen ha stor påverkan på både miljö och ekonomi.

– Kraven på en högre levnadsstandard har gjort att världen i flera avseenden gått i en riktning som skadar miljön. Den levnadskomfort vi eftersträvar förutsätter att vi använder både fossila bränslen och naturresurser i stor skala, samtidigt som vi ser ett globalt överflöd av avfall som består av biomassa. Att ta det här avfallet tillvara via förgasningsteknik är det mest effektiva sättet att återvinna det. Den teknik vi presenterar handlar om att effektivt utnyttja förnybart och kolneutralt fast biobaserat bränsle genom en metod som kan tillämpas även på stor, industriell skala, säger Cataldo de Blasio, biträdande professor i energiteknik vid Åbo Akademi.

Cataldo de Blasio är biträdande professor i energiteknik vid Åbo Akademi.

Nästa steg i forskningen är att bredda omfattningen av de tester man gör i dag inom metoderna gas till gas-reaktioner (Gas-to-Gas) och hydrotermisk förvätskning för att producera bränslen från koldioxid, som till exempel metan. Forskargruppen arbetar också på en ny design av en förblandad brännkammare för den indiska marknaden som ska kunna generera låga utsläpp enligt normer som indiska CPCB (Central pollution control board) fastställt.

Projektet ”Technological Advancements in the Areas of Biomass Thermal Processing” är ett samarbete mellan Åbo Akademi och the Indian Institute of Technology-Bombay. Projektet finansieras som en del av kulturministeriets nätverkssatsning the India Pilot Network FICORE (Finnish Indian Consortia for Research and Education) som koordineras av Aalto-universitetet och inkluderar 38 säten för högre utbildning i Finland och Indien.

Mera information:
Cataldo De Blasio, biträdande professor (tenure track) i energiteknik, laboratoriet för energiteknik
E-post: cataldo.deblasio@abo.fi
Telefon: +358 503276382