Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hongbo Zhang, Taru Leppänen och Cecilia Nahnfeldt installerades som professorer vid Åbo Akademi

Tre nya professorer installerades vid Åbo Akademi den 22 mars 2024.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi installerade professorn i genusvetenskap Taru Leppänen, och professorn i praktisk teologi Cecilia Nahnfeldt. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik installerade professorn i farmaceutiska biomaterial Hongbo Zhang.

Akademistaten med rektor och kansler i täten tågar in i Solennitetssalen.
Akademistaten med rektor och kansler i täten tågar in i Solennitetssalen.

Professorsinstallationen är en akademisk högtid då de nya professorerna installeras i sina ämbeten och håller en offentlig föreläsning på sitt forskningsämne.

Taru Leppänen föreläste under rubriken ”Begränsningar och möjligheter inom genusvetenskap”. Klicka här för att läsa mer om professors Leppänens forskning och akademiska bakgrund.

Cecilia Nahnfeldt föreläste under rubriken ”När Liv får rum – om existensiella allmänningar och trånga passager”. Klicka här för att läsa mer om professor Nahnfeldts forskning och akademiska bakgrund.

Hongbo Zhang föreläste under rubriken ”Holistic odyssey at Nano Geometry – Biomaterialist to omnitasker”. Här kan du läsa mer om professor Hongbo Zhangs forskning och akademiska bakgrund.

Under ceremonin framfördes musik av Akademiska Orkestern under ledning av dirigent Sauli Huhtala.

Hongbo Zhang
Hongbo Zhangs forskning karaktäriseras av bland annat mikrofluidik, nanomedicin, riktad läkemedelstillförsel och olika läkemedelsmaterial.
Taru Leppänen
Fokus i Taru Leppänens forskning har bland annat varit intersektionell och postkolonial analys av barnmusik, samt relationen mellan intersektionalitet och materialism.
Cecilia Nahnfeldt
Cecilia Nahnfeldts huvudsakliga forskningsfokus har varit människosyn, jämställdhet i arbetslivet och kallelsetanken.