Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hilda Hellströms verk vann Astras konsttävling för inbjudna konstnärer

Den svenska bildkonstnären Hilda Hellströms bidrag Passage of Time vann enhälligt den högklassiga konsttävlingen för inbjudna internationella konstnärer gällande konstverket som ska uppföras vid Stiftelsens för Åbo Akademi nybygge Astra.

Porträtt av den svenska konstnären Hilda Hellström.
Hilda Hellström. Fotograf: Frans Ahlbom

Campusbyggnaden Astra, som Stiftelsen för Åbo Akademi låter uppföra, kommer med sin arkitektur berika det historiska kvarteret i centrum av det gamla Åbo. Nutidskonst förenas i Astras utförande till en ambitiös helhet, varav en central del är verket Passage of Time, som uppförs framför byggnaden.

Bidraget vann den internationella konsttävlingen för inbjudna konstnärer. I tävlingen deltog skulptör Laura Könönen (FIN), bildkonstnär Akseli Leinonen (FIN), skulptör Eetu Huhtala (FIN), bildkonstnär Hilda Hellström (SWE) och bildkonstnär Sara Nielsen Bonde (SWE/DE).

Verket Passage of Time övertygade juryn med sitt kraftiga sätt att behandla tid. Verkets utgångspunkt är tanken om en långsam, geologisk tid. Till sin form består verket av stora block som bildar ett portmotiv som placerats i grupp.

– Skulpturerna liknar lager av stenmaterial utskuret ur ett större block som avslöjar de skikt som jorden långsamt format. Tanken med förslaget är kopplad till de arkeologiska utgrävningar som genomförts i området, där de funna elementen tolkas som en del av detaljerna i verket, i vilket även Åbo brand syns. Brandens spår går som en mörk rand genom stadens jordlager. Det är inspirerande att få förverkliga ett verk på en plats med så många historiska lager, säger Hilda Hellström.

Vinnaren utsågs av en jury bestående av representanter för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi, Åbo Akademis studentkår, Åbo museicentral, Konstnärsgillet i Finland och Sigge Arkitekter. På delad andra plats kom Eero Huhtalas tävlingsbidrag Iterations och Akseli Leinonens Outside Infinity.

– Vi fick in fem högklassiga bidrag, men slutligen var det väldigt klart vilket bidrag som vinner och beslutet togs av en enhällig jury. Det är härligt att få vara med och förverkliga ny nutidskonst i ett internationellt samarbete, säger Ulrika Grägg, intendent vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Målsättningen är att verket står färdigt när Astra tas i bruk hösten 2025.

Verket placeras framför trappavsatserna där besökare kan sitta.
Bild av det vinnande verket: Hilda Hellström.