Skriv här det du söker efter!

Nyhet

Nyhet

Den nya byggnaden i kvarteret Stjärnan får namnet Astra

Den nya byggnaden som uppförs av Stiftelsen för Åbo Akademi där Gadolinia tidigare stod på Åbo Akademis campus i Åbo får namnet Astra. Namnet valdes bland 582 förslag i en öppen tävling.

– Det är glädjande att namntävlingen engagerat så här många. Många av förslagen var på finska och engelska, vilket är bra med tanke på att namnet behöver fungera på olika språk, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Kriterierna var att byggnadens namn ska avspegla ett modernt och internationellt campus samt fungera på svenska, finska och engelska. Namnet valdes av en jury bestående av representanter från Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och externa representanter: Tuija Alihaanperä, Heidi Backman, Malin Brännback, Thurid Eriksson, Susanna Häyry, Teemu Kirjonen, Ken Snellman, Lasse Svens, Ellen Söderlund samt studerandemedlemmarna Carl Englund och Rudolf Tommos. Stiftelsens kommunikatör Helena Nylund har fungerat som sekreterare.

Preliminär skiss på nybygget i kvarteret Stjärnan av Sigge Arkitekter

Antalet namnförslag var så pass stort att en del av juryn först valde ut de intressantaste förslagen som sedan skickades till språkexperter vid Åbo Akademi för konsultation. Det vinnande förslaget Astra förekom över 30 gånger bland namnförslagen. I motiveringarna nämns bland annat att Astra är ett passande namn för den nya fastigheten i kvarteret Stjärnan eftersom Astra betyder stjärnor på latin. Eftersom byggnaden ska vara en samlingsplats för studerande vid Åbo Akademi kan man även tänka sig att där föds nya stjärnor, eller att studerande som besöker byggnaden är universitetets stjärnor.

– Astra återfinns i flera kulturer och passar ett internationellt universitet. Namnförslaget hade många goda och träffande motiveringar, exempelvis sikta mot stjärnorna, säger Åbo Akademis direktör för universitetsservice Heidi Backman.

Gadolinia och Gado förekom också bland namnförslagen. Juryn ansåg att det är ett värdigt namn som hedrar den finländske kemisten Johan Gadolin, men att namnet inte längre representerar verksamheten i byggnaden.

Byggnaden Astra planeras stå klar i början av år 2025 och blir en del av helheten kvarteret Stjärnan, som utöver nybygget består av Åbo Akademis bibliotek Boktornet och Handelshögskolan. Kvartersnamnet Stjärnan härstammar från Carl Ludvig Engels stadsplan för Åbo stad.

Astra kommer att bli samlingsplatsen för hela akademin med gemensamma funktioner som rådgivning och stöd, bibliotekstjänster, restaurang, café, utrymmen för undervisning, grupparbeten och individuellt lärande. Samhällsvetenskapliga utbildningar kommer att vara verksamma i den nya fastigheten.