Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Konsten i Astra ska belysa kvarterets historiska miljö

Nutidskonst kommer att utgöra en synlig del av vardagen i kampusbyggnaden Astra i kvarteret Stjärnan. Tre konstverk i stor skala ska uppföras i Astra. Idag inleds en tävling för att avgöra vilket utomhuskonstverk som uppförs på Astras gård.

Tävlingen, som pågår till januari, anordnas eftersom man vill få olika infallsvinklar från flera aktuella konstnärer, förklarar Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Förhoppningen är att verket ska belysa de olika tidskikt som finns i Astras miljö. Fem olika skulptörer och bildkonstnärer från Norden är inbjudna till tävlingen.

Konstkonceptet hämtar inspiration från kvarterets historiska miljö. I området kring Astra finns flera byggnader från olika tidsperioder som representerar olika ideologier och stadsbildsideal. Astras konstkoncept har planerats i samarbete med Public Art Agency Finland.

Astras restaurang och gård kommer att vara öppen för allmänheten och förhoppningen är att konsten därmed kan glädja en bred publik, säger Ullrika Grägg, intendent vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Astra planeras vara färdigställd till hösten 2025.

Stiftelsen pressmeddelande kan läsas i sin helhet här.

Konceptbild av Astras gård.