Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Heidi Backman ny direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi

 

PM Heidi Backman har utnämnts till direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi. Hon inleder sitt uppdrag 1.2.2021. Backman tillträder då förvaltningsdirektör Ulla Achrén nu går i pension.

Backman jobbar sedan 2013 som bildningsdirektör på Grankulla stad. Hon har lång erfarenhet av ledarskap, utbildningsutveckling och utbildningsförvaltning. Hon har tidigare varit anställd vid Utbildningsstyrelsen bland annat som tf. direktör, undervisningsråd och överinspektör samt på Kommunförbundet och på Sydkustens landskapsförbund.

Backman har ett brett nationellt, nordiskt och internationellt nätverk genom olika uppdrag inom och samarbeten med organisationer som Arcadas förvaltningsråd, University of Southern California, Svenska folkskolans vänners styrelse och utbildningsutskott, Yrkesinstitutet Axxell, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och tankesmedjan Magma.

– Det är glädjande för oss att Heidi Backman vill komma till Åbo Akademi. Hennes erfarenheter och kompetens är viktiga och välkomna tillskott, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.

– Det är med stor ödmjukhet som jag tar emot uppdraget vid Åbo Akademi. Det är med kunskap och bildning vi kan skapa välstånd i Svenskfinland och det är en ynnest att få jobba med så avgörande och viktiga frågor, säger Heidi Backman.

Mera information:
Moira von Wright
050 476 0420
rektor@abo.fi

Heidi Backman
040 590 7297
hbackman@icloud.com

Pressbilder:

Heidi Backman. Fotograf: Joanna Linden Montes.
Heidi Backman. Fotograf: Tuomas Sarparanta.