Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

HCT 2.0-projektet bygger ett ännu bättre Hälsocampus Åbo

Hälsocampus Åbo har inlett ett utvecklingsarbete för att stärka samarbetsnätverket inom hälsosektorn i Sydvästra Finland. Projektet HCT2.0 ska utveckla nätverkets möjligheter att möta samhällsutmaningar, till exempel minskad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Arbetet möjliggörs av finansiering från Finlands Akademi.

– Hälsocampus Åbo har en enorm potential, men för att stärka samarbetet i praktiken behövs ofta mer resurser. Det här projektet erbjuder oss en bra ram för att bygga bredare samarbeten och att utveckla serviceutbudet kring aktuella och viktiga teman, säger Hälsocampus ordförande Pekka Hänninen som leder HCT2.0-projektet.

Finlands Akademis finansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation stöder nätverk där högskolor och statliga forskningsinstitut samverkar med näringslivet för att stärka forskningens samhälleliga genomslag.

En aktuell samhällsutmaning är att barn och ungdomar rör på sig allt mindre. Inom HCT2.0-projektet kommer man att skapa en modell för ett multiprofessionellt kompetenscentrum för motion och välbefinnande bland barn och ungdomar. Kompetenscentret kommer att samla ett brett samarbetsnätverk bestående av forsknings- och undervisningspersonal från högskolorna, av sakkunniga inom idrott, hälsa och utbildning från den offentliga sektorn och av aktörer från idrottsorganisationer och näringsliv.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att bättre utnyttja hälsodata och att trygga dess säkerhet. Inom projektet kommer man att utveckla möjligheterna att bättra utnyttja data och utveckla tjänster för analys och tolkning av komplexa data.

– Våra forskare producerar växande mängder data med världsledande instrument, och tack vare HCT2.0 har vi nu möjlighet att utveckla service för att analysera och kombinera data från olika källor inom Hälsocampus Åbo. Det erbjuder spännande möjligheter för helt nya fynd inom biovetenskaper och medicin, säger forskningschef Pasi Kankaanpää, som leder HCT2.0-arbetet vid Åbo Akademi.

Projektet HCT2.0 genomförs 2020–2022 i samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

– Målet med HCT2.0-projektet är bokstavligen att bygga en 2.0-version av Hälsocampus, det vill säga ett ännu bättre Hälsocampus. Vi kommer till exempel att satsa på att utvärdera och utveckla de forsknings-, utvecklings- och testtjänster vi erbjuder företag och andra partner, säger Mira Lehti, koordinator för Hälsocampus Åbo.

Hälsocampus Åbo är ett betydande mångvetenskapligt kunskapskluster inom medicin, social- och hälsovetenskaper och teknologi, som erbjuder unika möjligheter för forskning, innovationer och företagssamarbete. I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy. Parterna främjar forsknings- och samarbetsförutsättningar, utbildningsverksamhet samt företags- och innovationsverksamhet.

Mera information:

www.healthcampusturku.fi

Pekka Hänninen
ansvarig projektledare, ordförande för Åbo Hälsocampus
professor, dekan, Åbo universitet
pekka.e.hanninen@utu.fi
+358 40 765 1547

Mira Lehti
koordinator
mira.lehti@turkuamk.fi
+358 40 524 9178