Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Hälsocampus Åbo lanserar en ny service som stöder produktutveckling

Hälsocampus Åbos nya forsknings-, utvecklings- och testningsservice TERTTU effektiverar hälsovårdbranchens testbäddsverksamhet i Egentliga Finland och stöder utvecklingen av nya lösningar tillsammans med vårdpersonal.

En ny gemensam kontaktportal för forsknings-, utvecklings- och testningsservice vid Hälsocampus Åbo öppnas i juni. Via portalen kan bland annat företag skapa kontaktförfrågningar om testningstjänster, ideér, forskningsförslag, och via servicen sammanförs ärendet mellan företaget och Hälsocampus Åbos medlemsorganisationer. Servicen bidrar till att sätta mera fart på företagens forskning och produktutveckling och möjliggör alldeles nya kombinerade tjänster från olika områden.

– En gemensam kontaktportal med dess processer ger oss möjligheter att utveckla alldeles nya servicehelheter. Vi kan svara på företagens behov bättre och snabbare än tidigare, säger Janne Lahtiranta från Turku Science Park. 

Hälsocampus Åbos testningsservice är resultatet av ett flerårigt nationellt utvecklingsarbete. Behovet av en service som sammanför tjänster och testningsplattformer har ursprungligen identifierats i ett nationellt testbäddsnätverk av Business Finland. Testningsservicen i Egentliga Finland har utformats i det pågående Terva-projektet, som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Vi erbjuder testningsservicen för företag och organisationer av alla storlekar. Vi hoppas att tröskeln att ta kontakt är så låg som möjligt, säger Elina Kontio, direktör för Health Tech Lab vid Åbo yrkeshögskola. 

Genom den nya forsknings-, utvecklings- och testningsservicen vid Hälsocampus Åbo kan forskare, organisationer, produktutvecklingsspecialister och företagare utnyttja testningstjänster från alla medlemsorganisationer vid Hälsocampus Åbo. I Hälsocampus Åbo ingår högskolorna i Åbo och Åbo universitetscentralsjukhus samt Turku Business Regions företagstjänster som till exempel Prohealth Accelerators företagsutvecklingsprogram.

Hälsocampus Åbos forsknings-, utvecklings- och testningsservice TERTTU: https://innovations.healthcampusturku.fi

I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy. Testningsservice och gemensamma processer utvecklas i Terva projektet, som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2019-2021. www.healthcampusturku.fi

 

Mera information:

Mira Lehti
Koordinator
E-post: mira.lehti(at)utu.fi
Tfn: +358 40 524 9178

Leena Setälä
Utvecklingsdirektör
E-post: leena.setala(at)tyks.fi
Tfn: +358 50 327 1230