Skriv här det du söker efter!

Havsdialog kan påverka beslutsfattande

Havsdialog kan påverka beslutsfattande

Havsdialog kan påverka beslutsfattande

En grupp marinforskare efterlyser i sin artikel en utvidgad dialog med samhället. Forskarna vill därigenom undvika beslutsfattande som baserar sig på slumpmässiga ställningstaganden och som kan leda till oförutsägbara och negativa konsekvenser för såväl människan som haven.

I artikeln ”Attuning to a changing ocean” analyserar och diskuterar ett tvärvetenskapligt forskarteam betydelsen av att ha sammanhållen kunskap och kompetens som bakgrund för att förstå och kommunicera livsviktiga rön i en värld som genomgår stora förändringar.

– Vår studie analyserar klimatförändringarna och de effekter de har på havens fysik, kemi, biologi och ekologi ur ett Nordiskt perspektiv. Centrala frågor blir till exempel hur människan och samhällets funktioner anpassar sig till den förändrade verklighet haven småningom tvingar oss till, säger Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi och en av författarna till artikeln.

Studien belyser frågorna i en diskussion med representanter från alla nordiska länder.

Artikeln har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS och finns tillgänglig på: https://www.pnas.org/content/early/2020/08/12/1915352117

Attuning to a changing ocean har skrivits av Nils Chr. Stenseth, Mark R. Payne, Erik Bonsdorff, Dorothy J. Dankel, Joël M. Durant, Leif G. Anderson, Claire W. Armstrong, Thorsten Blenckner, Ailin Brakstad, Sam Dupont, Anne M. Eikeset, Anders Goksøyr, Steingrímur Jónsson, Anna Kuparinen, Kjetil Våge, Henrik Österblom, Øyvind Paasche

 

För mera information:

Erik Bonsdorff
Professor i marinbiologi vid Åbo Akademi
E-post: erik.bonsdorff@abo.fi,
Tfn: +358 40 536 3539