Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA-forskare vill utveckla nästa generations gruvdrift – finansiering från Business Finland

Åbo Akademi inleder ett forskningsprojekt för att ta fram kunskap om hur 5G-teknik kan möjliggöra nya affärsmodeller för företag och industri inom gruvdrift och tunga maskiner. Projektet har erhållit finansiering från Business Finland och har en budget på 170 000 euro.

Projektet ingår i Nokia Competitive Edge, ett så kallade lokomotivprogram för forskning, utveckling och innovation som stöds av Business Finland.

– Företagspartnerna inom det här projektet är intresserade av att bygga så kallade ekosystem för att utveckla gruvdriften med hjälp av ny teknologi och trådlös kommunikation, förklarar Anna-Greta Nyström, forskningsledare i internationell marknadsföring vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Med ekosystem avses att företag samarbetar över branschgränserna för att skapa nya tjänster de inte kan utveckla och erbjuda på egen hand.

– Vårt projekt handlar om att förstå hur affärsekosystemet fungerar, vad det här samarbetet innebär för företagen, hur man leder och strukturerar sådana här ekosystem, och vilka konsekvenser samarbetena har för företagens affärsmodeller. I projektet fokuserar vi på gruvdrift men studerar också ekosystem i andra industrier, säger Nyström.

Företagspartner inom projektet är Nokia, Sandvik, Kalmar, Junttan och företagsklustret SIX. Projektet leds av Handelshögskolan vid Åbo Akademi. I projektet samarbetar också en rad internationella forskare från flera länder. Projektet pågår fram till 28.2.2024.