Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Global konferens i kemisk reaktionsteknik kommer till Åbo 2024

En av världens äldsta och mest prestigefyllda konferenser i kemisk reaktionsteknik, Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE28) kommer att äga rum i Åbo 2024. Åbo Akademi är med som lokal organisatör samt leder den vetenskapliga kommittén för konferensen.

Beslutet att placera konferensen i Åbo fattades av arbetsgruppen för kemisk reaktionsteknik vid Europeiska federationen för kemiteknik (EFCE).

– Detta är ett globalt vetenskapligt evenemang av världsklass. Det är också en stor erkänsla för Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (TKR) vid Åbo Akademi, säger Tapio Salmi, akademiprofessor vid TKR.

Den första ISCRE-konferensen hölls redan på 1950-talet och de största auktoriteterna på området brukar alltid delta. Evenemanget cirkulerar mellan tre världsdelar (Amerika/Europa/Asien) med två års mellanrum, vilket innebär att Europa står i tur endast vart sjätte år. Deltagarantalet är vanligtvis 400–500 personer. Senast konferensen arrangerades i Europa hölls den i Florens.

Konferensen ordnas 17–19.6.2024 och de vetenskapliga sessionerna kommer att hållas på kulturcentret Logomo. En galamiddag kommer arrangeras på Åbo slott den 18.6.2024.