Kirjoita tähän hakemasi!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademin säätiö rahoittaa neljää uutta huippuyksikköä Åbo Akademissa 7,5 miljoonalla eurolla

Neljä uutta huippuyksikköä aloittaa toimintansa Åbo Akademissa vuodenvaihteessa 2024. Åbo Akademin säätiö rahoittaa yksiköt 1,5 miljoonan euron vuosittaisella tuella vuosina 2024–2028.

Åbo Akademin tutkimuksesta vastaava vararehtori Reko Leino on johtanut työtä huippuyksikköjen valinnassa yhdessä suunnittelutiimin kanssa. Hän on erittäin tyytyväinen vaativaan prosessiin, joka käynnistyi tammikuussa 2023 sekä kiitollinen säätiön antamalle yhteensä 7,5 miljoonan euron tuelle.

– Uusien sisäisten huippuyksiköidemme avulla voimme kehittää huippuosaamista ja vaikuttavuutta vahvimmilla tutkimusalueillamme. Nyt valitut uudet huippuyksiköt ovat tulevaisuuteen suuntautuneita ja edustavat erinomaisesti Åbo Akademissa harjoitettavaa korkealaatuista tutkimusta. Odotamme innolla kaikkia tieteellisiä ja yhteiskunnallisia edistysaskeleita, joita tutkijakuntamme kehittävät, Leino kertoo.

Ensimmäiselle hakukierrokselle jätettiin 30 hakemusta kaikilta Åbo Akademin tiedekunnilta. Kaikki hakemukset arvioitiin ulkoisten asiantuntijoiden toimesta, ja näiden arviointien perusteella kutsuttiin 12 hakijaa toiselle hakukierrokselle. Näistä vuosille 2024–28 on valittu neljä sisäistä huippuyksikköä.

Åbo Akademin säätiön strategisen sijoituksen tarkoituksena on vahvistaa Åbo Akademin tutkimusympäristöjä, lisätä tutkimuksen laatua ja kansainvälistä vaikuttavuutta sekä parantaa kilpailukykyä ulkoista rahoitusta hankittaessa.

– Sisäiset huippuyksiköt ovat yksi näkyvimmistä ja pitkäjänteisimmistä säätiön mahdollistamista panostuksista huippuosaamiseen Åbo Akademissa. Huippuyksiköt ovat vuosien varrella vaikuttaneet sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti ja edistäneet erinomaisia kansainvälisen tason tutkimusympäristöjä sekä uusia opetusalueita Åbo Akademissa, sanoo Åbo Akademin säätiön tutkimusjohtaja Ruth Illman.

Huippuyksiköt ovat:

Psych-AID: Psychology at the Frontiers: Asylum Interviewing and Decision-Making

Huippuyksikön johtaja: Jan Antfolk, sovelletun psykologian professori
Varajohtaja: Julia Korkman, työelämäprofessori, oikeuspsykologia

RELEX: Religion and Social Exclusion: A Cross-Cultural Approach and New Methodology

Huippuyksikön johtaja: Peter Nynäs, dekaani, uskontotieteen professori
Varajohtaja: Marcus Moberg, uskontotieteen professori

MADNESS: Materials-Driven Solutions for Combatting Antimicrobial Resistance

Huippuyksikön johtaja: Jessica Rosenholm, farmasian professori
Varajohtaja: Ivan Porres Paltor, informaatioteknologian professori

SOS: Centre for Sustainable Ocean Science

Huippuyksikön johtaja: Anna Törnroos-Remes, profiloitumisalue Meri ja merenkulku, apulaisprofessori (tenure track)
Varajohtaja: Nina Tynkkynen, ympäristöjohtamisen ja -politiikan professori

Tämä on viides kerta, kun Åbo Akademissa valitaan sisäiset huippuyksiköt sen jälkeen, kun Åbo Akademin säätiö aloitti panostuksensa vuonna 2006. Vuonna 2018 säätiö lahjoitti 15 miljoonan euron summan 100-vuotiaalle Åbo Akademille. Tämä huippuosaamiseen kohdistettu lahjoitus on osoitettu korkeatasoisille tutkijaryhmille vuosille 2019–28. Vuosina 2019–23 rahoitettiin neljää sisäistä huippuyksikköä. Tähän mennessä on huippuyksikköohjelmassa rahoitettu yhteensä 16 huippuyksikköä (https://stiftelsenabo.fi/fi/huippututkimus/)

Yhteystiedot:
Vararehtori Reko Leino, +358 400 707 195
Tutkimusjohtaja Ruth Illman +358 50 517 5917

Yksilöiden vastaavat johtajat
Jan Antfolk, +358 46 921 9149
Peter Nynäs, +358 40 587 3187
Jessica Rosenholm, +358 50 460 5886
Anna Törnroos-Remes, +358 46 920 1610

 

Åbo Akademin säätiö perustettiin vuonna 1917. Säätiön päätarkoituksena on tukea Åbo Akademin toimintaa. Tämän lisäksi säätiö tukee tieteellistä tutkimusta, akateemista koulutusta sekä taidetta ja kulttuuria ruotsin kielellä Suomessa.